Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 49
KONGRES 2002 - KAMPVALG TIL FU - Vindere og tabere, glæde og smerte

Af: Ivan Enoksen
Et udbredt gæt op til og et meget langt stykke hen på tredjedagen af BUPL's 6. ordinære kongres var, at der nok kun ville blive hentet én ude fra ind i forretningsudvalget. Da pladsen efter Lars Udengaard stod ledig, betød det, at der ville være genvalg til de seks resterende forretningsudvalgsmedlemmer.
Det forlød også, at forbundsnæstformand Annette Trads Hansen kunne komme ud i et kampvalg, og at der ud over de ni opstillede kandidater formentlig ville støde flere til.
Ingen af forudsigelserne kom til at holde stik.
Ingen nye kandidater kom til i sidste øjeblik, Annette Trads Hansen blev ikke udfordret, og der blev ikke hentet bare én, men hele tre af de nyopstillede ind i forretningsudvalget.
De tre nye, som med titel af faglige sekretærer skal være med til at styre forbundets daglige forretninger, er den hidtidige formand for BUPL Frederiksborg Amt, John Langford, det er Lisbeth Schmidt Jespersen, nu eks-formand for BUPL Fyn, og det er Allan Baumann, indtil i lørdags hovedbestyrelsesmedlem og næstformand for BUPL København.
Ud af forretningsudvalget går - ud over Lars Udengaard, hvis fratræden var selvvalgt - Ove Bendix Larsen og Connie F. Nielsen. For deres vedkommende kan man ikke tale om frivillighed. De opnåede simpelthen ikke stemmer nok til at blive valgt.

Gråd og knus. Luften dirrede af indestængt spænding, da Torben Petersen - den ene af kongressens to dirigenter - nogle få minutter over klokken 12.00 lørdag gik på podiet for at annoncere udfaldet af seks kandidaters kamp om de fire pladser som faglige sekretærer i forretningsudvalget.
Da den sidste af de faglige sekretærer var kendt, og det lå fast, at Allan Baumann var kommet ind på fjerdepladsen og Ove Bendix Larsen ikke mere skulle være medlem af forretningsudvalget, lod mange følelserne få frit løb.
Denne reporter hæftede sig ved, at formanden for de århusianske pædagoger, Henning Truelsegaard, gav Allan Baumann et mega-knus, og at reporterens sidemand - en nær og mangeårig ven af Ove Bendix Larsen - stortudede.
Det gjorde forbundsformand Bente Sorgenfrey ikke, da hun i minutterne efter at det var kendt kommenterede valgresultat, men synligt berørt var hun.

Den sidste LDK'er. »Tak for valget og tillykke til de nye og de genvalgte. Det er ærgerligt at skulle sige farvel til gode kammerater og kolleger, når de som Ove, Connie og Lars har bidraget dygtigt til arbejdet. For Oves vedkommene gennem mange, mange år. Men sådan er demokratiets spilleregler,« sagde Bente Sorgenfrey, som ikke kunne undertrykke en vis nervøsitet for, hvordan klubfolkene ville tage det, at Ove Bendix Larsen var blevet stemt ud. Han kom i forretningsudvalget i 1991 i forbindelse med fusionen mellem BUPL og Landsforeningen Danske Klubfolk og var den sidste tilbageværende klubpædagog i forbundsledelsen.

Nye fagforeningsformænd. Den store udskiftning i forretningsudvalget får konsekvenser viden om i BUPL.
Fagforeningerne på Fyn og i Frederiksborg Amt skal således finde nye formænd og - afhængig af hvem det bliver - måske også nye medlemmer til hovedbestyrelsen. Kort før redaktionens slutning mandag kom det frem, at bestyrelsen i Frederiksborg Amt har udpeget Dorte Djurslev Jensen som midlertidig formand frem til en ekstraordinær generalforsamling i januar. En enstemmig bestyrelse har opfordret BUPL's tidligere hovedkasserer Lars Christensen til at stille op som formand, og det har Lars Christensen, der i dag er ledersagsbehandler i fagforeningen, sagt ja til.
Hvad der kommer til at ske på Fyn, foreligger der ikke noget om, hvorimod det skulle stå fast, at Ulla Mathiesen afløser Allan Baumann som den ene af BUPL Københavns to hovedbestyrelsesmedlemmer.

Valgresultat
Forbundsformand:
Genvalg af Bente Sorgenfrey, uden modkandidat og med stående applaus.

Forbundsnæstformand:
Genvalg af Annette Trads Hansen, uden modkandidat og med siddende applaus.

Hovedkasserer: Genvalg af Henning Pedersen, uden modkandidat og med glade gulvtramp.

Fire faglige sekretærer i rækkefølge efter stemmetal:
Lis Pedersen, 161 stemmer.
John Langford, 152 stemmer.
Lisbeth Schmidt Jespersen, 131 stemmer.
Allan Baumann, 123 stemmer.

De to kandidater, som ikke opnåede valg:
Ove Bendix Larsen, 112 stemmer.
Connie F. Nielsen, 88 stemmer.