Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
Det sidste OK-15-resultat i hus. Bedre pension på tre områder
Der bliver pensionsforbedringer til såvel ledere som pædagoger, der arbejder på det forebyggende og dagbehandlende område og i særlige stillinger. Formand Elisa Bergmann kalder det et udmærket forlig.
Af: Steffen Hagemann
Så er overenskomstforhandlingerne endelig kommet helt i mål. Torsdag den 26. februar blev Kommunernes Landsforening (KL) og BUPL enige om en ny overenskomst for BUPL’s 5.700 ledere, for de 1.000 pædagoger, der arbejder på det forebyggende og dagbehandlende område, og for de 200 pædagoger, der er i særlige stillinger.
Rammen for forhandlingen var den samme, som Forhandlingsfællesskabet tidligere har nikket til, nemlig generelle lønstigninger på 5,47 procent og 0,4 procent til at fordele på den enkelte overenskomst. 
»Det var ikke den store ramme at forhandle ud fra, men set i det lys synes jeg, vi indgik et udmærket forlig,« siger Elisa Bergmann.

Mest brugt på pension. Langt de fleste penge bliver brugt på pension. Ledere og ansatte på det forebyggende og dagbehandlende område kan se frem til et pensionsløft på 0,38 procent. Ledere vil fremover have en pension på 16,02 procent, og ledere, der er ansat som tjenestemænd og reglementsansatte, får en tilsvarende forhøjelse af fritvalgstillægget.
Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område får fremover en pension på 14,97 procent. 
Pædagoger i særlige stillinger får et pensionsløft på 0,40 procent til 15,40 procent med mulighed for at vælge at få de 0,40 procent udbetalt i stedet.

Grundløn og kortlægning. Elisa Bergmann glæder sig over, at det lykkedes at få indføjet i overenskomsterne for både det forebyggende og dagbehandlende område og de særlige stillinger, hvilket sikrer, at man ikke bare bliver på grundlønnen.
»Vi fik slået fast, at man ikke bare kan stå fast på sin grundløn, men at der skal ske en lønudvikling, og det har kommunen en forpligtelse til at sikre, at der gør,« siger Elisa Bergmann.
Samtidig glædede hun sig over, at parterne blev enige om et projekt, der skal kortlægge arbejdsopgaver, arbejdssteder, vilkår, arbejdstid og andre vilkår for pædagoger på de to overenskomster.
»Det kan vi bruge i forhold til den kommende overenskomst,« siger Elisa Bergmann.
Der blev også sat midler af til Kompetencefonden, som vil råde over 15 millioner kroner om året fremover.

Du skal stemme om overenskomsten!
Den 6. marts sendes forhandlingsresultatet på alle overenskomstområder til urafstemning blandt medlemmerne, og 9. april offentliggøres afstemningsresultatet.
Læs om BUPL’s forlig med KL for de øvrige pædagoger i Børn&Unge nr. 4.