Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 16
Møgbesværligt. Hans Henrik bøvler med to overenskomster
Hans Henrik Øster Andersen er ansat på en privat skole i Viborg og er omfattet af to forskellige overenskomster, selvom han har flest pædagogopgaver. BUPL vil nu have lavet om på, at pædagoger på private skoler bliver ansat i to stillinger.
Af: Vibeke Bye Jensen
Overenskomster, medlemskab af to fagforeninger, betaling til to pensionsordninger, uklare lønforhold og ingen mulighed for overarbejdstimer. Det er hverdag for pædagog Hans Henrik Øster Andersen, der arbejder på den private Viborg Realskole.
Når han arbejder med nogle bestemte opgaver, som for eksempel svømning eller teateruger, er han på læreroverenskomst. Når han er støtte­pædagog i børnehaveklassen og arbejder i SFO’en, er han på pædagogoverenskomst. Det betyder, at han både er medlem af BUPL og Frie Grundskolers Lærerforening (FSL).
»Det er meget mærkeligt at være på to overenskomster, som er forskellige og ikke ’snakker sammen’, og at være medlem af to fagforeninger, der ikke er enige. Det er noget værre rod, for skal det være i orden rent lønmæssigt, skal der laves specialaftale på specialaftale, så længe den her situation varer ved,« siger Hans Henrik Øster Andersen.

Huller i skemaet. I mange år har Hans Henrik Øster Andersen haft én samlet ansættelsesgrad på hundrede, men i to forskellige stillinger. Det har den ulempe, at han ikke kan få overarbejdsbetaling i nogen af stillingerne, fordi han i så fald skulle have over hundrede i ansættelsesgrad på begge overenskomster. Og så meget arbejder han trods alt heller ikke.
»På tidspunkter af dagen er jeg hverken lærer eller pædagog. Der er huller i mit skema, hvor jeg pludselig ikke er noget. Og når jeg får min lønseddel, skal jeg også være ekstra opmærksom på, om jeg nu har fået den rette løn for det arbejde, jeg har udført. Der er mange muligheder for fejl,« siger han.
Hans Henrik Øster Andersen ønsker, at de to fagforeninger bliver enige, så han ikke dagligt løber ind i grænsetilfælde, som ikke umiddelbart kan løses.
»Det er meget fint, at jeg bliver brugt på områder, hvor jeg har mine forcer – også i skolen. Men det må være muligt at favne det og have én overenskomst, der er fleksibel i forhold til folk, der arbejder, som jeg gør, og så jeg også får den rigtige løn for det,« siger han.

Skal prøves af. BUPL er af den opfattelse, at man godt kan være ansat til pædagogiske opgaver i både SFO og skole. I den første aftale med skoleforeningerne fra 1994 stod der, at pædagoger kan deltage i skolen på en pædagogoverenskomst. Siden har der været ansat pædagoger til pædagogiske opgaver, som ikke er undervisning.
Den situation er der efter BUPL’s opfattelse ikke ændret ved, og bestemmelsen gælder dermed stadig. Men i 2013 vandt FSL en voldgiftssag, som fastslog, at pædagogiske opgaver dækkes af lærernes overenskomst. BUPL’s pointe er, at det gør BUPL’s overenskomst også.

Måske voldgift. Nu vil BUPL have afklaret spørgsmålet, og derfor har man anmodet skoleforeningerne, som er arbejdsgivere på de frie grundskoler, om en forligsnævnssag. Det kan ende med endnu en voldgiftssag, siger næstformand i BUPL Birgitte Conradsen.
»Vi vil have prøvet af, om vi ikke har ret i, at det meste af det, som pædagoger arbejder med i skolerne, er pædagogisk arbejde. Og at de derfor skal være på en pædagogoverenskomst. Vi mener, at man skal se på indholdet af arbejdet og ikke på, om det foregår i skolen. Det skal handle om pædagogens rolle og ikke om stedet, hvor arbejdet udføres,« siger hun.