Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 11 Børn&Unge som e-paper
Midt i en magtkamp. Du skal have begrebskapital.
Pædagoger skal klædes på begrebsmæssigt for at vinde magtkampen om ­børnesynet og det gode børneliv, mener bogaktuelle Dion Sommer.
Af: Trine Vinther Larsen
Der er kamp om retten til at definere børnesynet. Ikke mindst når det handler om, hvordan børn udvikler sig og lærer bedst, så de kan klare sig i en stadig mere global, teknologisk og hastigt forandret verden. Det erfarer professor i udviklingspsykologi Dion Sommer, der er aktuel med en ny bog om netop børns udvikling.
Bogen ’Udvikling’ er udkommet i bogserien ’Professionernes begreber’, og for at vinde magtkampen om børnesynet skal pædagoger især have ’begrebskapital’, siger han.

Hvorfor er det vigtigt?
»Vi lever i en tid, hvor konkurrencebarnet er blevet opfundet af politikere og deres loyale embedsmænd. I konkurrencesamfundet er det væsentlige formål med vores børn, at de skal kunne kæmpe på et globalt arbejdsmarked, og derfor starter man med alle mulige styringstiltag helt ned i vuggestuen. Hvis ikke pædagogerne begrebsmæssigt bliver klædt på til kampen mod dette, skal de rende rundt som socialingeniører og udrette det, som kommunen har fundet på af mærkelige koncepter. Men jo mere begrebskapital, en profession har, des bedre er man til at modstå det pres, der kommer ovenfra.«

Hvad kan bogen i det lys?
»I bogen præsenterer jeg en ny udviklingsvidenskab, og når pædagoger har læst bogen, kan de se hverdagen og børnene på en helt ny måde. De får et nyt sæt faglige briller og begreber til argumentation for en fremtidsorienteret pædagogik og et børnesyn, der handler om at udvikle kvaliteter hos børn, der giver dem et godt liv, fremfor kompetencer til at klare sig bedst i en PISA-test. Fremtidskvaliteter er ikke at kunne en masse facts, for de bliver hurtigt ubrugelige, når verden forandrer sig med turbohastighed. Derimod er fleksibilitet, resiliens og kreativitet mere varige fremtidskvaliteter, som hele samfundet skal være med til at udvikle hos barnet.«

Kan du uddybe udviklingsvidenskab?
»Udviklingsvidenskab er først og fremmest en tværfaglig videnskab, der samarbejder med mange andre fag end bare psykologien. Eksempelvis viser genforskning, at miljøet konstant tænder og slukker for gener i mennesket, og derfor kan man ved at intervenere i miljøet omkring dem påvirke, hvilke gener, der udvikles og gives videre. Studier af børns leg viser, at når børn leger, så slukkes der for nogle af de gener, der aktiverer skadelige stresshormoner, og den tværfaglige udviklingsvidenskab giver således stærke, faglige argumenter for legende udviklingsmiljøer for vores børn«.

Om bogen
’Udvikling – fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab’ af Dion Sommer. Forlaget Samfundslitteratur, 2017, 113 sider, vejl. pris 148 kr. Bogen er udgivet i serien ’Professionernes begreber’ og henvender sig til alle erfarne og kommende pædagoger og lærere, der beskæftiger sig med udviklingspsykologi.

Om forfatteren
Dion Sommer er professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet, forfatter til over 150 publikationer og en kendt kritiker af PISA-test og målstyring.