Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 12
Arkiveret lodret af kommunen. Ingelise håber på retfærdighed
Efter flere års tovtrækkeri med Københavns Kommune i en sag om arbejdsprøvning venter Ingelise
Pedersen på en afslutning – og måske en millionerstatning.
Af: Trine Vinther Larsen
’Alt godt kommer til den, der venter’, siger et klogt ordsprog.
Men selvom den nu pensionerede 65-årige pædagog Ingelise Pedersen kan ende med at få en stor erstatning fra Københavns Kommune på 1 million kroner, har det været hårdt at vente. Og ventetiden er ikke slut. Først 30. juni vil Østre Landsret fælde dom i erstatningssagen, som var for landsretten tidligere i denne måned.
BUPL har ført sagen for Ingelise Pedersen, og gjorde det også ved byretten, som i 2012 gav pædagogen medhold i, at hun, da kommunen tog hendes sygedagpenge, skulle have været arbejdsprøvet. Byretten tilkendte hende en erstatning på 500.000 kroner, men kommunen ankede sagen. Da der nu yderligere er gået to år i sagen, har BUPL i fordoblet erstatningskravet til 1 million kroner.
For Ingelise Pedersen betyder pengene ikke så meget, som at Københavns Kommune erkender sin fejl.
»Det vigtigste for mig er, at kommunen erkender, at jeg blev uretfærdigt behandlet, og at de skulle have hjulpet mig,« siger hun.

Syg og fyret. Sagen begyndte, da Ingelise Pedersen i 2006 blev sygemeldt fra sit job som leder af en integreret daginstitution. Hun fik opereret sit knæ og troede, at hun hurtigt kunne arbejde fuld tid igen. Men også det andet knæ kom under kniven, og mens hun var sygemeldt, lukkede institutionen, så Ingelise Pedersen blev fyret.
Hun gennemgik også to hofteoperationer, fik slidgigt i ryggen og mistede inden for kort tid både sin mor og sin bror. Savnet, fyringen og de fysiske skavanker bevirkede, at hun sank ned i depression. Hun havde det derfor skidt, da hun i 2007 første gang kom til kommunen for at blive udredt.
»Dengang kunne jeg ikke overskue noget, men senere kunne jeg godt se mig selv i et arbejde. Jeg begyndte at savne at være ude blandt mennesker, og selvom jeg går med stok, tager et trin ad gangen og har smerter fra operationerne, kunne jeg godt have haft kontorjob eller været konsulent inden for faget. Men jeg vidste jo ikke, hvad jeg kunne klare,« siger Ingelise Pedersen.
Hos kommunen efterlyste hun derfor flere gange en arbejdsprøvning, som kunne afklare hendes erhvervsevne og hjælpe hende i fleksjob, revalidering eller et ordinært job med særlige hjælpemidler.

Tab dig. Men kommunens besked til Ingelise Pedersen var, at hun skulle tabe sig og finde et arbejde selv. Ifølge Ingelise var slankekur på grund af en fejlslagen fedmeoperation i 1974 ikke mulig.
»Intet har virket siden. Det var frustrerende, at sagsbehandlerne bad mig gøre det umulige og sendte mig hjem med brochurer om motion og kost,« siger Ingelise Pedersen.
I august 2008 standsede kommunen sygedagpengene. Med BUPL’s hjælp blev de dog forlænget til februar 2009, men Ingelise Pedersens erhvervsevne blev stadig ikke afklaret, og derefter havde hun kun en beskeden pension at leve for.
»Erstatningskravet på en million kroner lyder af meget, men når jeg tænker på alt det, jeg har været igennem, er det rimeligt,« siger Ingelise Pedersen.

Syltet. Under landsretssagen 2. juni 2014, kom det frem, at sygedagpengekontoret havde arkiveret sagen. Efter sygedagpengenes ophør var den ikke længere deres bord. »Det værste har været at blive syltet af kommunen. Ingen tog ansvar for at få sat tingene i gang,« siger Ingelise Pedersen. Hun håber nu på at vinde sagen i landsretten. »Jeg håber på en god afslutning her, for det har været ret strengt. Men det er godt, hvis sagen kan hjælpe andre i min situation,« siger Ingelise Pedersen.
Vinder hun sagen, kan det komme til at betyde, at kommunerne fremover skal være mere opsøgende, når de skal afklare sygemeldtes erhvervsevne.

 Læs mere om Ingelise Pedersens sagsforløb og byretsdommen fra 2012 via kortlink.dk/dsuh