Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 21
Nyt fra hovedbestyrelsen
BUPL's hovedbestyrelse mødes mindst seks gange om året. Hovedbestyrelsen er BUPL's landsledelse. Det er den højeste myndighed mellem kongresserne, som holdes hvert andet år. Hovedbestyrelsen består af de syv forretningsudvalgsmedlemmer, herunder formanden, to medlemmer fra hver af de lokale fagforeninger, to fra Lederforeningen samt to medlemmer fra den pædagogiske studieorganisation PLS.
Hovedbestyrelsen holdt senest møde den 25. november
Af: Steffen Hagemann
KØN: BUPL har fået en ligestillingspolitik
Pædagoger får for lidt i løn, mener BUPL. Den lave løn skyldes blandt andet et generelt ligelønsproblem på arbejdsmarkedet, har BUPL anført såvel i Lønkommissionen som ved overenskomstforhandlingerne i foråret.
Arbejdet med uligeløn har rettet opmærksomheden på andre problemer, der knytter sig til ligestillingen mellem mænd og kvinder, og derfor har hovedbestyrelsen nu vedtaget en ligestillingspolitik.
Derfor skal BUPL arbejde for:
•At forbedre ligelønslovens regler, så den sikrer ligeløn mellem grupper af kvindelige og mandlige lønmodtagere
•At forpligte arbejdsgiverne til at foretage kønsneutrale sammenligninger af arbejde på tværs af job og køn og til aktivt at modvirke kønsmæssige skævheder i løndannelsen.
• At der ved overenskomstforhandlingerne gives særlige lønforbedringer til pædagoger og andre grupper, som er ramt af uligelønnen.
•At modvirke kønsstereotype forestillinger om drenge og piger, mænd og kvinder i daginstitutioner, skoler og uddannelser.
•At modvirke kønstypiske studie- og erhvervsvalg.
•At profilere pædagoguddannelsen, så den er lige attraktiv for mænd og kvinder i rekrutteringsforudsætninger, indhold og tilrettelæggelse.
•At udvikle karriereveje og -muligheder for pædagoger i forhold til kommunal topledelse.
•At arbejdsgivernes muligheder for at opslå stillinger på deltid begrænses.
•At gøre fuldtidsbeskæftigelse mere attraktiv for såvel ansatte som arbejdsgivere.
•At daginstitutioners, skolefritidsordningers og andre pædagogiske institutioners daglige åbningstider ikke medfører behov for deltidsarbejde hverken blandt de ansatte eller blandt forældrene.
•At fædrenes andel af både den lønnede barsel og den samlede barsel øges.
•At arbejdsgiverne tager et større ansvar for at få balancen mellem familieliv og arbejdsliv til at fungere for de ansatte på de enkelte arbejdspladser.

BISTAND: 15 løfter til medlemmerne
Hvad har du konkret krav på som medlem af BUPL? Hovedbestyrelsen har nu vedtaget 15 løfter, som skal fastlægge et minimumsniveau for den service, du som medlem kan forvente.
Den eneste forudsætning er, at du skal være medlem af BUPL på det tidspunkt, hvor sagen opstår, og at du selv henvender dig til din fagforening for at få bistand. Til gengæld vil BUPL så stå dig bi i hele dit arbejdsliv fra jobsøgning til pension.
De 15 løfter gælder indenfor disse områder:
• Når du søger job
• Din løn
• Din arbejdstid
• Dine rettigheder og forpligtelser
• Hvis du bliver kaldt til tjenstlig samtale
• Hvis dine ansættelsesvilkår bliver ændret
• Hvis du bliver afskediget
• Dit arbejdsmiljø
• Hvis du får en arbejdsskade
• Når du har ferie
• Når du bliver senior
• Din graviditet, barsel, adoption eller forældreorlov

VIDEN: Støtte til strategisk forskning
BUPL har en forskningspulje på 15,3 millioner kroner i 2011-2012. Heraf er 4,6 millioner kroner øremærket til strategisk forskning. De strategiske forskningsprojekter skal hænge sammen med BUPL's politiske satsningsområder.
På hovedbestyrelsesmødet blev en del af de strategiske forskningsmidler fordelt, nemlig 1.150.000 kroner, der gik til forskning i følgende emner:
•Professionshøjskolernes videnscentre og hvordan viden anvendes i professionerne og i grunduddannelserne.
•Specialisering og profession.
•De pædagogfaglige ledere - opgaver og udfordringer i en omstillingstid
•Pædagogfaglig ledelse i folkeskolen.
• Hvis dine børn eller andre i familien er syge
• Hvis du er syg
• Din pension