Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 14
Nedslag i ondskabens psykologi
Særligt tre eksperimenter fra psykologiens verden er berømte for at påvise, hvordan gruppepres, autoriteter eller bestemte situationer kan få ellers gode mennesker til at handle ondt.
Af: Trine Vinther Larsen
1 I 1950’erne undersøgte den amerikanske psykologiprofessor Solomon Asch menneskets tendens til konformitet. I hans eksperiment blev en person, som troede, han var med i en synstest, placeret i en gruppe, hvor de øvrige var skuespillere. Alle fik opgaven at skulle sammenligne én linje med tre andre og udpege den linje, de mente, havde samme længde som den første. Skuespillerne var instrueret i at svare enslydende forkert, og trods deres åbenlyse forkerte svar gav 75 procent af deltagerne mindst én gang det samme forkerte svar som skuespillerne. Eksperimentet viste, at vi har tendens til at handle imod vores egen overbevisning for ikke at stikke ud fra gruppen.

2 Amerikaneren Stanley Milgram påviste i 1961, at autoriteter kan få mennesker til at underkaste sig deres vilje og skade andre. I det berømte eksperiment gav en leder i hvid kittel ordrer til en lærer (forsøgspersonen) om at sende stadig stigende strømladninger igennem en elev (en skuespiller), hvis eleven svarede forkert på en øvelse om at huske en række ord. Under forsøget kunne læreren ikke se eleven (som i virkeligheden ikke fik stød), men han kunne høre eleven jamre ved stødene. Lederen opfordrede forsøgspersonerne til at fortsætte ved for eksempel at sige: ’Forsøget kræver, at De fortsætter’. 65 procent var villige til at adlyde og give maksimalt stød (450 volt).
Se videooptagelse af forsøget, kortlink.dk/ehcc

3 I 1973 foretog Philip Zimbardo et eksperiment, hvor 21 studerende fungerede som henholdsvis vagter og fanger i et simuleret fængsel på Stanford University i USA. Vagterne bar uniform og mørke solbriller for at deindividualisere dem og give dem gruppetilhørsforhold. Fangerne bar en ydmygende, dehumaniserende påklædning for at vise deres underlegenhed. Forsøget skulle vare to uger, men efter bare seks dage måtte det afbrydes, da fem fanger brød sammen. Vagterne var gået langt over stregen og havde udsat fangerne for psykiske og fysiske overgreb. Det kunne konkluderes, at bestemte situationer, roller og forventninger dertil kan skabe onde handlinger.
Se BBC-program om forsøget, kortlink.dk/ehcd

Kilde: Dorthe Birkmose, som refererer til blandt andre de tre ovennævnte eksperimenter i sin bog ’Når gode mennesker handler ondt – tabuet om forråelse’.