Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 22
2014 KAVALKADE: Manu Sareen. Børns Trivsel er vigtigst
Børneminister Manua Sareen (R) håber, at flere pædagoger vil betyde bedre kvalitet, trivsel og nærvær til børnene.
Af: Vibeke Bye Jensen
Hvad er det bedste, der er sket i 2014?
»Det bedste er den tætte forbindelse, jeg har fået med aktørerne på området via Sankt Hans-mødet og det dialogforum, som er nedsat, hvor også BUPL er med. Det vil sikre, at der hele tiden er fokus på børnene i daginstitutioner og på, hvordan vi i fællesskab kan sikre kvalitetsudvikling. Desuden er jeg glad for, at det lykkedes os at finde yderligere 250 millioner kroner årligt til flere pædagoger, for det vil være med til at sikre mere nærvær til børnene. I al beskedenhed må det også være godt for området, at jeg som pædagog sidder på netop denne ministerpost.«
Hvad er det bedste, der kan ske i 2015?
»I forlængelse af det, der er sket i år, vil det bedste være, at alle børn får mulighed for at blive mødt af nærværende voksne, og at de trives, lærer og udvikler sig. Det kan vi kun sikre os ved at have en dialog mellem alle på området. Så det, vil jeg arbejde på, fortsætter.«

Hvad vil du gøre for at glæde børn og unge i 2015?
»Mange forældre siger til mig, om jeg ikke kan glæde børnene ved at skrive flere børnebøger, men det får jeg nok ikke tid til. Nej, alvorligt talt vil jeg gøre mit til at holde gang i debatten om vilkårene for de mindste børn. Og som jeg sagde, da jeg trådte til, ønsker jeg, at pædagogerne får den anerkendelse, de fortjener. Det er jeg som pædagog rigtig ked af, at vi ikke har i dag. Desværre tror jeg, at det til dels skyldes, at pædagoger ikke er så gode til at blande sig i debatten og gøre opmærksom på vigtigheden af vores arbejde.«