Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 15
TEMA. ARBEJDSLØSHED: Overblik og indblik
Trods det forgangne års gryende tegn på forbedringer i beskæftigelsen, har arbejdsløsheden bidt sig fast i Danmark. Også på pædagoger gør den ondt. Over de næste sider fortæller tal og fakta dig, hvor meget, hvor og hvordan ledigheden rammer pædagoger. Du får også en række bevingede ord om arbejdsløshed og gode råd til, hvordan man klarer sig igennem en periode uden arbejde.
Af: Trine Vinther Larsen
4 % af de BUPL-A-forsikrede var i juni 2013 arbejdsløse. Det er et lille fald i forhold til året før, hvor andelen var 4,2 %.
Kilde: Danmarks Statistik og BUPL’s Analyseenhed.

Ministeren mener
Ser man tilbage til sommeren 2012, hvor ledig­heden sidst toppede, er den faldet med omkring 10.000 personer. Ledigheden er dog fortsat en af Danmarks største udfordringer. Det er unge mellem 25 år og 29 år, der er hårdest ramt. Arbejdsløse skal i gang med en uddan­nelse eller have bedre kompetencer for at udvide deres muligheder for at komme i job.«
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)

Svært barn har mange navne
Prøv jobjæger: Betegnelsen arbejdsløs kan lyde lidt som ’elastikken i et par gamle Sloggi-trusser’, skriver forfatterne til den gratis e-bog ’Arbejdsløs – Verdens hårdeste job’. De foreslår ordet ’jobjæger’, fordi det signalerer ’handling’, ’jagtinstinkt’ og ’overskud’.
Ledig er godt: I hvert fald foretrækker mange ledige pædagoger at kalde sig ledige frem for arbejdsløse. Flere forklarer det med, at ledig signalerer det positive, at de er til rådighed for arbejdsmarkedet, mens arbejdsløs betyder, at de personligt mangler noget.
Jobsøgende: Der er arbejdsløse pædagoger, der vil kaldes jobsø­gende. Det er især nyledige og dimittender, der endnu ikke kan identificere sig med at være arbejdsløs. For dem signalerer betegnelsen, at man er aktivt jobsøgende og lever op til de krav, der følger med at få dagpenge.
Alligevel arbejdsløs: For andre lyder ledig, som om man selv har valgt at holde fri, mens arbejdsløs forstås, som om man er sat løs, fordi der intet arbejde er at få.
Kilde: Carin Weibull, falig sekretær i BUPL Århus og Lars Vedel, teamleder i BUPL-A.

Tal ordentligt
Man skal betragte det som samfundets opgave, at der er arbejde til alle, i stedet for som debatten er nu, at det er den enkeltes skyld, hvis man ikke kan finde job.«
Lasse Bjerg Jørgensen, forretningsudvalgsmedlem i BUPL, i Ugebrevet A4.

Ledighed
Pædagoger Alle
2008 1,6 2,3
2009 1,7 4,9
2010 2,4 6,2
2011 3,8 6,1
2012 4,2 6,1
2013 4,0 5,4
Kilde: Danmarks Statistik og BUPL’s Analyse­enhed, fuldtidsledige i % af forsikrede i juni .

7.213
pædagoger var ledige og modtog dagpenge i en kortere eller længere periode i løbet af et år (juli 2012 til juni 2013). Opgør man antallet af dagpengemodtagere på en måned, er antallet 2-3 gange lavere.
Kilde: BUPL-A.

801 kroner
er dagpengesatsen pr. dag svarende til godt 17.000 kroner om måneden. Dimittendsatsen er på 657 kroner om dagen og godt 14.000 kroner månedligt før skat.
Kilde: bupl.dk/a-kassen.

4 ud af 10
ledige føler sig set ned på.
Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4.

241
pædagoger er fra januar til maj 2013 faldet ud af dagpenge­systemet. Kun 9,1 procent af disse er kommet i job. Dagpenge­perioden er med virkning fra januar nedsat fra 4 til 2 år, og genoptjeningsretten er fordoblet fra 26 til 52 uger.
Kilde: BUPL-A.

I juni 2013
var ledighedsprocenten fordelt på udvalgte faggrupper som følger:
Pædagoger 4,0
Sundhed 1,1
FOA 5,2
3F 9,3
FTF 4,1
Lærere 3,0
Socialpædagoger 3,6
Kilde: Danmarks Statistik. Fuldtidsledige i % af samtlige forsikrede (foreløbige) efter a-kasse.

Størst og mindst pædagogledighed
Pædagoger fordelt på landsdele:
Fyn: 5,1%
Københavns omegn: 2,4%
25-29 årige pædagoger fordelt på byer:
Assens: 23,5%
Hvidovre: 0,3%

Hårdest for indvandrere
En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at ledighedsprocenten for invandrere steg fra 9,8 % i juni 2008 til 16 % i december 2010, hvilket er det dobbelte i forhold til etniske danskere.