Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 35
BUPL mener: Styrk den vigtige viden
Det kræver tid og rum at arbejde med sin viden
Af: Allan Baumann
Viden spiller en væsentlig rolle i stort set alle dele af vores liv og ikke mindst i samfundslivet. Det er vores viden, som gør, at vi kan registrere og dokumentere klimaforandringer skabt af vores egne grådige indhug i jordens ressourcer, og som danner grundlaget for, at vi som menneskehed kan ændre adfærd.
Det er vores viden om økonomi, der gør, at vi griber ind og regulerer i den såkaldte frie markedsøkonomi, fordi den økonomiske udvikling - på trods af vores viden - har fået lov til at udvikle sig uhæmmet på grådige bankdirektørers præmisser.
Det er også viden - vores viden om børns behov for omsorg, socialisering, læring og dannelse - som ligger til grund for det danske børnesystem. Vores viden siger, at skal børn have gode og ikke mindst lige muligheder for at udvikle og danne sig, så kræver det daginstitutioner med dygtige pædagoger.
Pædagoger, som både har et godt teoretisk fundament og et stort beredskab af pædagogiske metoder, er i stand til med denne teoretiske og metodemæssige viden at skabe en praksis - en dagligdag for børnene, som i stor udstrækning handler om at sætte børnenes egne interesser og motiver i centrum.
Fundamentet for denne treenighed af viden (at vide, at kunne og at gøre) skabes i vores uddannelse - pædagoguddannelsen - og den forfines gennem det konkrete arbejde i daginstitutioner og klubber. Desværre stopper den gode historie her, for ideelt set burde alle pædagoger med jævne mellemrum have mulighed for at efter- og videreuddanne sig.
Vores viden siger os, at pædagogisk viden - ligesom al anden viden - skal vedligeholdes og suppleres med ny viden. Ny viden skabes både i praksis og gennem forskning, men det kræver tid og rum at arbejde med sin viden og hele tiden at søge ny viden, som udfordrer og dermed skaber nye erkendelser, nye metoder og nye forståelser af praksis.
Derfor skal pædagogers muligheder for efter- og videreuddannelse forbedres - det er et veldokumenteret faktum. Det kan for eksempel ske ved at stille krav til den kommende overenskomst. Det kan ske ved at etablere nye master- og ikke mindst kandidatuddannelser i daginstitutionspædagogik samt ved at skabe nye stillingskategorier inden for vores område, hvor sådanne videreuddannelser kan bruges.
Mange pædagoger tager allerede sådanne videreuddannelser. Alene i år er der startet 500 pædagoger på Danmarks Pædgogiske Universitets kandidatuddannelser, men desværre findes der ikke én i daginstitutionspædagogik - endnu.
Vores opgave bliver at skabe formelle og reelle muligheder - også i vores overenskomst - for at disse uddannelser faktisk kan bruges i den videre udvikling af det pædagogiske felt. Så flere og bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder og bedre muligheder for at bruge dem aktivt må være et centralt krav til overenskomstforhandlingerne i 2011.