Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 29
Den intregrerede institution er fremtiden
Børnehaver og vuggestuer nedlægges på stribe og erstattes af integrerede institutioner. En børneforsker beklager udviklingen, fordi børn i integrerede institutioner ofte har mindre voksenkontakt. Forældrene glæder sig derimod over, at deres børn slipper for at skifte institution.
Af: Kåre Kildall Rygaard
Hundredvis af børnehaver og vuggestuer er de seneste år blevet omdannet til integrerede institutioner. Sidste år var der 2372 aldersintegrerede institutioner i Danmark, og det er 508 flere end for blot fire år siden. Til gengæld er der i samme periode forsvundet 516 børnehaver og 173 vuggestuer.
Især Århus, Odense, Herning og dele af hovedstadsområdet satser meget målrettet på de integrerede institutioner. I Frederikssund er kommunen så begejstrede for de integrerede institutioner, at de ikke ønsker at bygge andet i fremtiden.
"Jeg kan ikke forestille mig at bygge rene børnehaver og vuggestuer igen. Det kommer slet ikke ind i overvejelserne. Forældrene efterspørger de integrerede institutioner, som er vældigt populære. Det giver tryghed, at barnet slipper for at skifte institution, og at søskende har større mulighed for at være sammen," siger Paw Holze-Nielsen, dagtilbudschef i Frederikssund Kommune, der i dag har 36 integrerede institutioner og kun 8 børnehaver.
Også Århus Kommune foretrækker entydigt at bygge nye integrerede institutioner. For forældrene giver det den fordel, at barnet får plads én gang for alle og ikke behøver at skifte institution.
"De integrerede institutioner er fleksible. Man kan hele tiden dække behovet for pasning i de enkelte områder af en by. Nogle gange er der mange 0-3-årige i et område. Andre gange ændrer sammensætningen af befolkningen sig, så der er flere større børn. Den integrerede institution tilpasser sig børnetallet, så børnene lettere kan blive passet i nærområdet, uanset alder," forklarer Per Junker, planlægningschef for Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Århus Kommune.

Mindre tid til børnene? Men hvad betyder det for børnene, at flere skal gå i integrerede institutioner? Og hvordan reagerer pædagogerne, når de ikke får lov til at være så specialiserede som tidligere, men nu skal passe både små og lidt større børn?
Grethe Kragh Müller, lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet og forsker i børneliv, mener, at børnehaver og vuggestuer rummer så mange fordele, at det er ærgerligt at omdanne dem til integrerede institutioner. De integrerede institutionerne bliver let for store og skaber ikke de bedste rammer for børnene, mener hun.
"Jo større en institution er, jo sværere er det for barnet at etablere en personlig kontakt til de voksne. Voksenkontakten er altafgørende for et barn. På de større institutioner bruger personalet mere tid til møder og på at koordinere, og så er der mindre tid til børnene," vurderer hun.
Der findes også små integrerede institutioner, men det giver ifølge Grethe Kragh Müller blot andre udfordringer.
"I de mindre integrerede institutioner, er der ikke så mange jævnaldrende, som børnene kan lege med. Aldersgrupperne er indsnævret, og det er svært at lave aktiviteter for bestemte aldre, fordi der er for få børn," siger hun.
Forskeren peger også på, at personalet i børnehaver og vuggestuer lettere kan planlægge aktiviteter end på integrerede institutioner, fordi de ikke skal tage hensyn til, om det nu er for voldsomt for de små børn eller for kedeligt for de store.
Godt nok er mange integrerede institutioner delt op i grupper med store og små børn, men ifølge Grethe Kragh Müller betyder de store institutioner, at det ofte tager længere tid og mere diskussion at føre den gode idé ud i livet. Skulle hun selv vælge institution til sit barn, ville hun til enhver tid vælge vuggestue og børnehave.

Børn slipper for skift. Formanden for Forældrenes Landsforening, Lars Klingenberg, mener derimod, at integrerede institutioner er en gevinst. Blandt andet fordi søskende kan gå i samme institution, og forældrene ikke behøver at aflevere to steder.
"Pædagogisk set kan de integrerede institutioner mange ting, som børnehaver og vuggestuer ikke kan. Nogle børn bryder sig ikke om miljøskift og er præget af vaner. I den integrerede institution møder børnene de samme pædagoger i en årrække. De små og store børn lærer også at omgås hinanden, og det er en af de store gevinster," argumenterer han.
"Det kan godt være, at nogle forældre er begejstrede, men jeg er ikke begejstret," lyder svaret fra Grethe Kragh Müller, som ikke køber argumentet med, at de små børn lærer af de store.
"De større børn gider ikke lege med de 0-3-årige. Det er hårdt at overvære, hvordan de små børn hele tiden bliver afvist af de store, fordi de ødelægger legen. Den oplevelse tager børnene med sig senere i livet. De små børn har behov for rene vuggestuer, hvor tingene går langsomt. Der er mere ro og voksne tæt omkring barnet."
Grethe Kragh Müller tror heller ikke på, at det er negativt for barnet at skifte institution fra vuggestue til børnehave. Et skift kan også betyde, at barnet oplever noget nyt, og efterfølgende får det bedre, mener hun.

Det er lige godt. Karen Pernille Hviid, lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet bryder sig ikke om at bedømme, hvad der bedst for børnenes udvikling: børnehaver, vuggestuer eller integrerede institutioner. Det er så forskelligt, hvordan institutionerne fungerer, at det er svært at drage en generel konklusion.
"Der findes både gode børnehaver og dårlige integrerede institutioner og omvendt. For børn kan der både være mange fordele og ulemper ved en integreret institution. Store og små kan lege sammen som i en søskendeflok, men søskendeflokken kan også være belastende. For nogle børn kan et skift til en anden institution være givende, men for andre er det betryggende at være det samme sted i mange år," konkluderer børneforskeren.
Hun tilføjer, at det mest afgørende er, at dygtige pædagoger og ledelser skaber gode rammer for børnene - uanset hvilken institution, der er tale om.
For nogle pædagoger er det dog langt fra ligegyldigt, om børnehaven eller vuggestuen bliver ændret til en integreret, især hvis man ikke længere kan arbejde med den børnegruppe, som man foretrækker, men både får ansvaret for de største og mindste børn.
I Frederikssund Kommune vælger flere ledere af de integrerede institutioner derfor at præcisere på stillingsopslagene, at man søger en pædagog primært til vuggestue- eller børnehavegruppen. Det giver flere kvalificerede ansøgninger.
"I forvaltningen råder vi ikke til at slå rene stillinger op, fordi det giver et låst system. Vi skal bryde den kultur ned, at pædagogen enten er ansat i børnehavegruppen eller vuggestuegruppen. Man er ansat i hele institutionen, og de forskellige afdelinger af institutionen skal gerne hjælpe hinanden," fastslår dagtilbudschef Paw Holze-Nielsen.
Forsker Grethe Kragh Müller tror dog, at vuggestuegruppen profiterer mest af at være en del af den integrerede institution. Når der opstår sygdom blandt pædagogerne, er der en tendens til at tænke, at det er frygteligt synd for de små børn at få en vikar. Løsningen bliver derfor ofte, at en pædagog fra de større børn hjælper i vuggestuen. Bliver det et mønster, vil det gradvist gå ud over de større børn, som hver gang trækker vikaren.

Børnehaven må ikke forsvinde. Udviklingen mod flere integrerede institutioner fortsætter ufortrødent de kommende år. Aalborg og Odder er et par af de kommuner, som fortsat har en beskeden andel af integrerede institutioner, fordi mange dagplejere i stedet tager sig af de mindste børn.
Men i Aalborg vil kommunen fremover hovedsageligt bygge nye integrerede institutioner i stedet for vuggestuer og børnehaver.
"Det er ikke pædagogiske overvejelser, der styrer, hvilke typer institutioner, der bliver bygget. Økonomien og muligheden for at rekruttere dagplejere spiller en større rolle," understreger Jesper Jensen, teamleder for Økonomigruppen i Aalborg Kommune.
Selvom formanden for Forældrenes Landsforening (FOLA), Lars Klingenberg, overordnet er tilfreds med de mange nye integrerede institutioner, så advarer han mod, at kommunerne for enøjet satser på en bestemt type institutioner.
"Nogle børn har behov for at være i den integrerede institution. Andre har bedre af et skift til børnehaven. Vi må ikke miste forskelligheden i pasningstilbuddet."


Sådan har udviklingen været

År: 2004 2005 2006 2007 2008 2004-2008
Integ. inst. 1864 1912 1962 2205 2372 + 508
Børnehaver 2415 2321 2257 2084 1899 - 516
Vuggestuer 498 486 471 361 325 - 173

Kilde: Danmarks Statistik
Tallene bygger på kommunernes indberetninger. Hvis en børnehave og vuggestue har fælles ledelse, kan de blive opgjort som en integreret institution. Når nogle kommuner har få integrerede institutioner, skyldes det, at dagplejere i stort omfang passer de mindste børn.