Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 03
PBU melder hus forbi
To pædagoger med udsigt til en af PBU's lejligheder på Kastelsvænget føler sig snydt. Lejlighederne bliver efter renovering så dyre, at de ikke får råd til lejen. Men PBU har aldrig lovet billige lejligheder i ældre byggeri, siger PBU's direktør
Af: Nina Møller
Nummer et på ventelisten til en dejlig, stor lejlighed på Kastelsvænget efter godt 10 års ventetid. Sådan var situationen for Gitte Mørksted, medlem af BUPL og af Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger, PBU. Men hun er blevet skuffet. For den lejlighed, som nu er blevet ledig, skal renoveres gennemgribende, og når den står færdig til indflytning, bliver lejen så høj, at hun ikke regner med at have råd til at sidde i den. På Kastelsvænget er der p.t. i alt tre ledige lejligheder.
»Jeg kan ikke forstå, at PBU har ændret sin boligpolitik uden at fortælle medlemmerne om det. PBU har i årevis profileret sig på at ville tilbyde billige lejligheder til pædagoger. Men jeg har ikke råd til at sidde i en lejlighed til 11-12.000 om måneden,« siger Gitte Mørksted, som har sendt en klage til PBU. I sidste nummer af Børn&Unge (nummer 1/2) bragte vi et læserbrev fra et andet utilfreds medlem, Steffen Moltke, samt et svar fra Bente Sorgenfrey.
Men PBU's direktør, Leif Brask Rasmussen, imødegår Gitte Mørksteds kritik. Opfattelsen af, at PBU har lovet pædagogerne billige lejligheder, beror på en misforståelse, siger han:
»Billig husleje har aldrig været diskuteret for et byggeri som Kastelsvænget, som er et ældre byggeri, for her gælder lejeloven. Og vi har altid bestræbt os på at tage den maksimale husleje, som lejeloven tillod.«

80'er-byggerierne. Der har ganske vist været skrevet en del om de billige huslejer for pædagoger i PBU's byggerier, men dette gjaldt alene nybyggeri. I slutningen af 80'erne begyndte PBU at opføre boliger. Man var i stand til at bygge ti procent billigere end det almene boligbyggeri, og selv med en rimelig forrentning var man derfor i stand til at udleje lejlighederne billigere end de almennyttige. Leif Brask Rasmussen forklarer, at det var på den baggrund, man meldte ud, at PBU kunne tilbyde pædagogerne lave huslejer.
»Det billigere byggeri dannede grundlag for de konkrete huslejer, som blev fastsat på det nye byggeri, men en politik blev aldrig formelt besluttet i bestyrelsen,« siger Leif Brask Rasmussen.
PBU har besluttet, at de tre lejligheder på Kastelsvænget skal renoveres gennemgribende. Efter renoveringen vil huslejen komme til at ligge på niveau med markedets lejepriser. Loven siger nemlig, at hvis man moderniserer eller renoverer for et vist beløb (mindst 1.697 kroner per kvadratmeter), sættes lejeloven ud af kraft, og man kan herefter tage en husleje, der lægger sig op ad markedets huslejepriser. Men Leif Brask Rasmussen pointerer, at der ikke i PBU's bestyrelse er truffet nogen beslutning om, at alle lejlighederne skal renoveres:
»Vi foretager en konkret vurdering på hver enkelt lejlighed,« siger han og understreger, at det er uden for diskussion, om de renoveringer, PBU foretager, er rimelige.

Bedre afkast. Men er der noget om, at PBU har ændret sin boligpolitik, sådan som Gitte Mørksted har indtryk af? Ja, det er der, for på PBU's delegeretmøde den 23. september 1998 blev det besluttet, at "bestyrelsen skal arbejde for, at afkastet af samtlige ejendomme gennem administrative tiltag optimeres, idet delegeretforsamlingen ønsker anvendt metoder, der fastholder PBU's omdømme som seriøs professionel udlejer." At få pen-
sionskassens penge til at yngle bliver nu prioriteret højere end en lav husleje for den enkelte pædagog. Hvad en "seriøs og professionel udlejer" betyder, har man præciseret på det seneste bestyrelsesmøde i PBU den 30. oktober 2001.
Næstformand i PBU's bestyrelse og formand for BUPL Bente Sorgenfrey siger, man præciserede, at det ikke var målet for PBU at gennemføre moderniseringer alene for at få huslejerne i vejret. Hun bekræfter dog, at renoveringspraksis bliver ændret efter beslutningen i 1998:
»PBU ændrede renoveringspraksis, fordi man gerne vil have et højere afkast på sine ejendomme, og et af tiltagene i den forbindelse er at lave gennemgribende renoveringer.«

Beklager. Leif Brask Rasmussen forklarer, at stramningen i renoveringspraksis er sket, efter at Kuben - som administrerer PBU's ejendomme - for et år siden fik ny administrator.
»Den nye administration er nok en spids mere forretningsminded,« siger han.
Bente Sorgenfrey kan godt forstå Gitte Mørksteds frustration, og hun erkender, at bestyrelsen ikke har informeret godt nok om renoveringerne:
»Det er dybt beklageligt, at medlemmerne ikke er blevet ordentligt informeret, og det er selvfølgelig en fejl fra pensionskassens side.«
Den 5. januar 2001 modtog Gitte Mørksted nyt materiale fra Kuben, hvor der står, at prisen per 1. januar 1999 vil være mellem 5.100-5.600 kroner per måned uden varme for den fireværelses lejlighed, hun står på venteliste til. Men en fireværelses lejlighed på 146 kvadratmeter kommer i stedet til at koste 10.038 kroner uden varme, hvis man regner med 825 kroner per kvadratmeter efter renovering. Det er den årlige kvadratmeterpris, PBU anslår, lejen vil ende på efter renovering.

Huslejeniveauer (angivet i årlig husleje uden varme)
Kastelsvængets nuværende leje: 385-560 kroner per kvadratmeter
Kastelsvængets leje efter modernisering anslået 825 kroner per kvadratmeter
Østerfælled niveau: 700-770 kroner per kvadratmeter
Alment byggeri KAB: 770-830 kroner per kvadratmeter
Nyt byggeri Kryolitgrunden, Østerbro 1.300-1.400 kroner per kvadratmeter