Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 15
TEMA: SPROG. Børn med sprogproblemer overses
Af: Vibeke Bye Jensen
Tre ud af fem børn med sprogproblemer overses. Det viser den seneste undersøgelse af, hvordan det står til med børns sprog. Undersøgelse er fra 2011 og er lavet af EVA – Danmarks Evalueringsinstitut, efter at loven om sprogvurderinger blev ændret i 2010. Sprogvurderinger af treårige havde siden 2007 været obligatoriske, men efter lovændringen er det nu op til den enkelte daginstitution og pædagogernes faglige skøn at vurdere, hvilke treårige børn der har brug for en sprogtest.
Ifølge undersøgelsen har 15 procent af de sprogligt svageste etsprogede børn i en årgang brug for sproghjælp, enten af en talepædagog, eller ved at pædagogerne har ekstra fokus på barnets sprog i hverdagen. På tidspunktet for undersøgelsen opdagede kommunerne kun 6,2 procent af børnene.
En anden undersøgelse fra 2009 – fra EVA og Syddansk Universitet – viser, at hvert sjette barn ikke har et alderssvarende sprog, og at disse børn har brug for en ekstra indsats fra de voksne omkring sig for at udvikle deres sprog. Undersøgelsen var den første – og hidtil eneste – der satte tal på, hvor mange børn, der skal have ekstra hjælp og karakteriserer, hvilke børn der har brug for sprogstimulering.
Kilde: www.eva.dk