Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 43
Obligatorisk pensions-pakke fra PBU; Ingen returret
Pædagogernes pensionskasse vil lukke for indbetaling til en pensions-
ordning, der i dag gælder for 9000 PBU-medlemmer. Det sker, fordi deres nuværende ordning anses for uforudsigelig, ulogisk og uforsvarlig
Af: Ivan Enoksen
9000 medlemmer af PBU, som trods gentagne kontaktforsøg ikke har reageret på henvendelser om, at deres pensionsordning er uhensigtsmæssigt skruet sammen, og at de bør gardere sig mod ubehagelige overraskelser ved at flytte til et andet pensionsregulativ, får nu formentlig trukket nye vilkår ned over ørerne.
Går det efter planen, sker det 1. januar 2007. Herefter indbetales bidrag til dette andet pensionsregulativ, kaldet regulativ 0, og hertil overføres også allerede foretaget opsparing, medmindre medlemmet aktivt giver til kende, at de vil beholde opsparingen på den hidtidige ordning.
Fremgangsmåden blev i sidste uge sanktioneret af BUPL's hovedbestyrelse, mens de kommunale arbejdsgivere endnu ikke har behandlet sagen. Forudsætningen for at ændringen kan gennemføres er, at begge overenskomstens parter godkender den.
Baggrunden for indgrebet er, at virkemåden i det pensionsregulativ 1, som de pågældende medlemmer er på, regnes for både uforudsigelig, ulogisk og uforsvarlig. PBU's bestyrelse har derfor ikke set anden udvej end at tage initiativ til en de facto lukning for indbetalinger til ordningen.
Regulativet, der blev indført i 1996, mens PBU endnu blev administreret af Kommunernes Pensionsforsikring, er en hydrid, hvor ydelserne dels står i forhold til indbetalingernes størrelse, dels afspejler medlemmets lønniveau. Konstruktionen bevirker, at lønstigninger i visse tilfælde, som i øvrigt ikke altid er til at forudse, kan føre til en forringet forsikringsdækning.
"Der vil med stor sikkerhed opstå sager, hvor medlemmerne ikke er dækket så godt, som de troede. En sådan situation kan være katastrofal for det enkelte medlem, og vil ikke kunne undgå samtidig at sætte overenskomstparterne, som jo har besluttet ordningen, og pensionskassen i et dårligt lys," vurderer PBU i et sagsoplæg, der blev fremstillet på BUPL's seneste hovedbestyrelsesmøde.
Siden 2003 er alle nytilkomne medlemmer af PBU blevet optaget på regulativ 0, og det er gennem såkaldte omvalgskampagner i 2004 og 2005 lykkedes at få mange andre til af egen drift at skifte til en anden ordning. Tre ud af fire er således i dag på regulativ 0, hvor der er sikkerhed for både udbetaling ved død og invaliditet.
Men en restgruppe er altså blevet tilbage på regulativ 1. PBU afviser ikke, at der i gruppen er nogle, som har sat sig ind i sagerne og har set en fordel i at forblive på ordningen, men det store flertal er, vurderer PBU, medlemmer, som ikke interesserer sig for pension, og som det derfor er stort set umuligt at komme i kontakt med.
For de medlemmer, der skifter til nyt pensionsregulativ, lægges op til, at de får overgangsordning, som sikrer dem den højest opnåelige ydelse. Hvis ydelsen på det nye regulativ viser sig at være lavere ved død eller invaliditet, end den ville have været på det gamle, får medlemmet eller medlemmets efterkommere den tidligere og højere ydelse udbetalt.

Lovlig tvang. Hvor tidligere flytninger er sket med det enkelte medlems accept, er den forestående kollektiv og obligatorisk. Men PBU's vurdering er, at den også er fuldt lovlig.
Regulativ 1 indeholder nemlig en bestemmelse, som giver mulighed for at ændre medlemmernes etablerede rettigheder, når overenskomstparterne er enige herom.
Af en telefonisk besked, som PBU har modtaget fra Kommunernes Landsforening, fremgår, at man her ønsker Finanstilsynets vurdering, inden man tager stilling til det konkrete forslag.