Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 38
Børn&Unge undersøgelser; Pædagoger ville vælge pædagoger
Socialpædagogernes Landsforbund er den foretrukne partner, når pædagoger bliver spurgt, hvem de synes, BUPL skal slå sig sammen med. Overraskende mange - hos BUPL Vejle Amt endda et flertal - peger dog på Danmarks Lærerforening. Pædagogmedhjælperne, nu en del af FOA, regnes stadig ikke for noget godt papir
Af: Ivan Enoksen
Hvis BUPL skal slå sig sammen med et andet fagforbund, skal det så være med?
Socialpædagogernes Landsforbund (30.000 pædagoger)
FOA - Fag og Arbejde (55.000 pædagoger, medhjælpere, dagplejere og pædagogiske konsulenter)
Danmarks Lærerforening (65.000 skolelærere og børnehaveklasseledere)
Dem alle
Ingen af dem. Vi klarer os selv.

Stemmesedler med denne ordlyd lå på bordene til generalforsamlingerne i de seks af BUPL's fagforeninger, som Børn&Unge i år havde sendt medarbejdere ud til. Pænt mange af stemmesedlerne blev også udfyldt og afleveret ved udgangen. Faktisk så mange at stemmeprocenten langt oversteg den, der blev nået ved forårets urafstemning om den nye overenskomst. Mens stemmeprocenten dengang var 46,5 procent, var deltagelsen her på næsten 70 procent. Ud af 581 mulige kom der således 398 stemmesedler retur.
Afstemningen viste i fem af fagforeningerne, nemlig hos BUPL-afdelingerne 1, 2, 3 og 6 samt hos BUPL Viborg Amt, flertal for en sammenslutning med Socialpædagogernes Landsforbund (SL). I den sidste, BUPL Vejle Amt, var der derimod snæver overvægt af stemmer til fordel for Danmarks Lærerforening (DLF).
Det samlede "landsresultat" placerer med 172 stemmer SL på en klar førsteplads. DLF kommer med 58 stemmer ind på andenpladsen, mens kombinationen SL + DLF tager tredjepladsen med 43 stemmer. Den af svarmulighederne, som færrest peger på, nemlig 19, er FOA. Det er her, pædagogmedhjælperne nu om dage hører til.

Fagpolitisk perspektiv. Selv om spørgsmålet, "hvis BUPL skal slå sig sammen med et andet fagforbund, skal det så være med?", ikke kan siges fri for at være en kende ledende, tillægger forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann alligevel tilkendegivelserne værdi. Han hæfter sig blandt andet ved det faktum, at kun 30 ud af næsten 400 medlemmer afviser sammenlægning med andre overhovedet.
"Det ligger et vægtigt fagpolitisk perspektiv i, at så mange umiddelbart er indstillet på fusioner af den ene eller anden art," siger Allan Baumann.
Bag på ham kommer det ikke, at de fleste har SL som fusionsfavorit, mens han til gengæld er glædelig overrasket over, at så relativt mange, og hos BUPL Vejle Amt endog et flertal, peger på DLF enten alene eller i kombination med SL.
"Det kunne der godt filosoferes lidt over, men du kunne jo også spørge Vejle, hvorved de adskiller sig fra alle andre," foreslår Allan Baumann.
Som sagt, så gjort.

SFO-pædagoger er til lærere. Første bud på en forklaring fra John Nyborg, formanden for BUPL Vejle Amt, er, at der på generalforsamlingen kan have været relativt mange SFO-pædagoger til stede, og at de nok har et specielt godt øje til lærerfagforeningen. I det sidste formodning har John Nyborg fuldstændig ret. En analyse af stemmeafgivningen under ét viser, at SFO-pædagogerne i lige høj grad peger på DLF og SL som fusionspartner, mens der blandt pædagoger i daginstitutioner og klubber er fire, der stemmer for SL, hver gang én stemmer for DLF.
"Det er en overraskelse for mig, at der ligefrem er et flertal hos os, men på den anden side er jeg også meget godt tilfreds med det. Jeg tager det nemlig som et tegn på, at det er lykkedes os at skabe et godt samarbejde med lærerne og deres fagforening. Blandt pædagogerne er frygten for skoleficering mindsket i takt med, at parterne har lært hinanden at kende og forstå hinandens sprog. Hjælpsomt har det nu også været, at lærernes attitude har ændret sig. De opfatter ikke, i nær samme grad som tidligere, pædagoger som "mini-lærere". Fordommene er på begge sider klinget af, man har fået øjnene op for, hvordan de to fagligheder kan komplettere hinanden," siger John Nyborg.

Ligeværd. Blandt de fem fagforeninger, med flertal for en fusion med SL, kommer BUPL Afdeling 3 i Københavns Amt ud som topscorer. Her får SL lige så samme stemmer, som alle øvrige muligheder lagt sammen.
Formand Michael Egelund siger i den anledning:
"Det kan ikke være, fordi vi som fagforening har propaganderet for en fusion med SL, og det er nok kun på de indre linjer, at man har bemærket, at SL-fagforeningen i Københavns Amt taler varmt for en snarlig sammenslutning med BUPL. Men der er mange SL-arbejdspladser i vores område, så kendskabet til SL'erne er udbredt. Udslagsgivende, tror jeg, er, at vores medlemmer har en følelsesmæssig tilknytning til pædagogerne i SL. De opfattes som ens ligestillede og ligeværdige. Dertil kommer, at pædagogerne deltagelse i indskolingen i 1., 2. og 3. klasse endnu kun er i indkøringsfasen i vores altdominerende kommune, Ballerup. Det går ikke dårligt, men der er nogle kanter, der skal slibes af mellem lærere og pædagoger. Sammenlagt kunne disse ting godt udgøre forklaringen på, at medlemmerne så klart peger på SL og socialpædagogerne," siger han.

Medhjælpere er yt. Afstemningsresultatet må ellers siges at bekræfte, at det ikke var et forbigående lune hos medlemmerne, der gjorde, at den planlagte fusion mellem BUPL og Pædagogisk Medhjælper Forbund ikke kunne blive til noget. Dengang for et par år siden, da den var på dagsordenen, sagde pædagogerne nej, og det gør de fortsat. FOA, hvor medhjælperne nu hører til, sælger ikke billetter.
Og dog. Som i flere andre sammenhænge stikker BUPL Afdeling 6, også i det spørgsmål, af fra mainstream. Medlemmerne af fagforeningen yderst på Amager, som har holdt fast i et tæt, forpligtende og formaliseret samarbejde med pædagogmedhjælperne gennem både freds- og ufredstider, foretrækker i nævnte rækkefølge SL, SL+FOA og FOA. Danmarks Lærerforening er derimod ikke et tema. Überhaupt.
Fra den mere kuriøse ende skal det sluttelig noteres, at pædagoger lader til at dele humor. Adspurgt om alder, køn, stilling og institutionstype har ret mange af dem, ud for rubrikken "køn", svaret: "ja, meget", "nej, ikke køn, men indtagende smuk" og andet i den stil. Pågældende svarpersoner er mænd og kvinder, yngre og ældre, unge og gamle og såmænd også ledere og assistenter.

Hvis BUPL skal slå sig sammen med et andet fagforbund, skal de så være med?

SL FOA DLF SL+FOA SL+DLF ALLE INGEN
Afd. 1 23 0 3 3 4 2 0
Afd. 2 28 0 2 11 7 3 5
Afd. 3 47 6 7 6 6 10 12
Afd. 6 18 7 0 10 1 4 7
Vejle 35 2 36 2 11 4 4
Viborg 21 4 10 1 13 9 2
I alt 172 19 58 33 43 32 30


Begrundelser og kommentarer

Kvinde, 25 år, assistent i vuggestue og for en sammenlægning med SL:
»Pædagogfaget skal samles i en fælles fagforening. Uddannelsen er i dag ikke opdelt i almen- og specialpædagoger. Vi må stå sammen for at sikre vores profession og kæmpe for bedre vilkår for vores dejlige arbejde.«

Kvinde 52 år, assistent i børnehave:
»Det er absolut naturligt at være sammen med SL. Måske det er klogt, at vi alle er sammen, men det synes jeg er svært at vurdere. I fremtiden vil skolen nok blive mere et fællesområde for både pædagoger og lærere, så…«

Kvinde, 47 år, pædagog i SFO og for sammenlægning med Danmarks Lærerforening:
»Vi samarbejder en del med lærerne, har for eksempel fælles handleplaner for børnene. Fraværet af fælles arbejdstidsregler gør livet noget besværligt.«

Kvinde, 47 år, souschef i vuggestue, har sat kryds i feltet ”ingen af dem, vi klarer os selv”.
»Man kunne dog ønske sig HK, når man ser resultatet af lønforhandlingerne for de ansatte på BUPL’s kontor.«

Mand, 51 år, pædagog i daginstitution og for sammenslutning med Danmarks Lærerforening:
»De er de samme børn, vi arbejder for og med. Snart får vi måske også den samme grunduddannelse.«

Mand, 57 år, familiekonsulent i tværfagligt team og tilhænger af SL-løsningen.
»Vi ligner hinanden meget, og vi opnår mere slagkraft ved en sammenlægning.«

Kvinde, 27 år, assistent i børnehave.
»Jeg synes, at vi har mest til fælles med SL og FOA. Hvis ikke sammenslutning med dem, klarer vi os selv.«

Kvinde, 27 år, assistent i aldersintegreret daginstitution og tilhænger af et fortsat selvstændigt BUPL.
»Det er rart, at fagforeningen kun er til for mig. Den er specialiseret i vores felt, og det er fedt.«

Kvinde, 45 år, skolepædagog, peger på max-løsningen, det vil sige sammenslutning med både SL, FOA og DLF.
»Sammen står vi stærkere!«

Kvinde, 44 år, pædagog i fritidscenter:
»SL og FOA. Flere gør stærkere. Vi, der varetager børn og unges frie tid, skal stå sammen.«

Kvinde, 58 år, skolepædagog:
Danmarks Lærerforening, så kunne vi måske komme til at danse i takt, og det ville hjælpe pædagogerne i skolen.«

Kvinde 55 år, pædagog i fritidsordning:
SL, fordi vi har samme uddannelse, og fordi mange skifter mellem at arbejde i dag- og døgninstitutioner.«

Kvinde, 49 år, leder af børnehave.
»Ingen af dem, men hvis en sammenlægning bliver nødvendig, vil FOA for mig at se være det mest oplagte valg.«