Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 06 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING: Børns trivsel og pædagogers arbejdsmiljø hænger sammen
Dårlig stemning mellem pædagogerne og dårligt arbejdsmiljø påvirker børnenes trivsel. Det mener Unni Lind, som undersøger sammenhængen mellem børneliv
og arbejdsliv i daginstitutionerne.
Af: Marie Bille
Hvad undersøger du?
»Jeg er optaget af at undersøge børns trivsel i relation til de voksnes arbejdsliv. Jeg kigger ikke bare på barnets trivsel, og om børnene er glade, men på hvordan personalets samarbejde og deres trivsel får betydning for børnene. Altså hvordan børneliv og arbejdsliv spiller sammen i daginstitutionen. Man har tidligere undersøgt, hvad andre børn betyder for trivslen hos børn, og man har undersøgt forældrenes og opvækstvilkårenes betydning. Man undersøger også personalets trivsel som en arbejdsmiljøting. Men man har ikke set på sammenhængen mellem børneliv og arbejdsliv før.«

Hvad har bragt dig på sporet af det emne?
»De senere år har jeg været en del af et forskningsprojekt på UCC, hvor vi har undersøgt børn og voksnes liv og læring i daginstitutioner. Derigennem er det blevet tydeligt for mig, at der synes at være en sammenhæng mellem et dårligt arbejdsmiljø for pædagogerne, og at børnene ikke ­trives. Børn er ikke kun påvirkede af de andre børn eller af, om de voksne enkeltvis er anerkendende over for dem. Børn kan selvfølgelig aflæse og fornemme, hvis voksne ikke samarbejder, eller hvis de har det skidt. Nu undersøger jeg sammen med personalet i dag­institutionerne, om man kan forstå trivselspædagogik mere kritisk, som noget, hvor man forholder sig både til børnelivet og arbejdslivet ud fra en pædagogisk vinkel.«

Hvorfor er det vigtigt?
»At børn trives betyder meget for deres udvikling og læring i det hele taget. Når børnene selv bliver spurgt, siger de, at legekammerater er vigtige. Men i institutioner har jeg set, at børn ikke havde det godt, når personalet ikke havde det godt. Hvis man vil arbejde seriøst med trivsel, er man nødt til at kigge på den vinkel også. Vi skal have ny viden, der supplerer den eksisterende, og som udfordrer den forståelse, vi har af trivsel i dag. Vi skal have gjort noget ved børnelivet, men så sandelig også ved arbejdslivet. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvordan børns og voksnes trivsel hænger sammen.«

Hvordan skal du undersøge det?
»Jeg laver børneværksteder med børnene og fremtidsværksteder med de voksne for at få adgang til den viden og de erfaringer og holdninger, som både børn og voksne har vedrørende deres trivsel. Jeg laver typisk værksteder med de 4-5-årige. Så har jeg en tegner med, som tegner det, børnene siger. Jeg spørger dem simpelthen, ’hvad kan du ikke lide, hvad gør dig ked af det?’. Så får de også selv lov til at tegne. Jeg gentager spørgsmålene dagen efter, hvor jeg også spørger ’hvad gør dig glad i børnehaven, og hvornår har du det godt? Det samme gør jeg med de voksne, bare med ord i stedet for tegninger. Jeg foretager også iagttagelser i to daginstitutioner. Idéen er at følge værkstederne op med pædagogiske overvejelser og drøftelser af pædagogers og børns erfaringer for at finde svar på, hvordan vi kan tænke det her anderledes.«

Om projektet
Unni Lind er lektor i pædagogik og ph.d.-stipendiat ved RUC. Hendes ph.d.-projekt har titlen ’Børns trivsel i daginstitutionen’ og er et samarbejde mellem UCC og Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. Projektet forventes afsluttet i 2019. Unni Lind har tidligere deltaget i aktionsforsknings­projektet ’Liv og læring – i fremtidens daginstitution’ under UCC. Hun trækker på erfaringer og resultater herfra i sit nuværende forskningsprojekt.