Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 03 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Teater-disciplin gav
selvtillid og sammenhold
Et teaterprojekt i den integrerede institution Pakhuset lærte børnene disciplin og ansvar over for fællesskabet. Instruktørens kontante jargon var en udfordring, især for pædagogerne.
Af: Marie Bille
Det ville vi
Vi er en lille institution med børn i forskellige aldersgrupper. Gennem teaterprojektet ville vi skabe fællesskaber blandt børnene på tværs af alder – og blandt de voksne. Vi ville sætte fokus på kreative aktiviteter, både som en selvstændig del af børnenes dannelse og som en del af det pædagogiske arbejde. Nogle steder sender man folk på teambuilding og ud at klatre i træer. Vi tog en person udefra ind i huset for lige at ’ryste posen lidt’. Det overordnede mål med projektet var at få én person ind, som kunne lære os noget nyt. Det kunne vi efterfølgende selv bruge i det pædagogiske arbejde.

Sådan gjorde vi
Vi kontaktede Bo Schiøler, som vi har brugt i projekter før. Han lavede teater med børnene over flere måneder. Det mundede ud i teater­forestillinger uden for huset med et rigtigt publikum. Bo havde en kontant tilgang og en hårdere tone, end vi normalt bruger over for børnene. Han stillede store krav til dem. Bo kunne ’slå’ børnene oven i hovedet med manuskriptet og sige ’gå hjem og øv dig, og husk en stok og en paraply til næste prøve’. Så måtte vi formidle til forældre og børn, hvad der skete. Den hårde tone var uvant for os pædagoger, men kravene gav børnene selvtillid, for de fik også masser af ros.

Det lærte vi
Personalegruppen har fået øjnene op for længere forløb på tværs i huset, og at børnene kan ’gå til noget’ i institutionen, fuldstændig som da de ’gik til teater’ hos Bo. Nu er det bare os selv, der står for det. Vi er blevet meget skarpere på at sætte rammer omkring det pædagogiske arbejde og de kreative processer.
Vi har ikke kopieret Bo’s skrappe tone, men vi er blevet mindet om, at børn kan meget mere, end vi tror. Man hjælper dem ikke altid ved at stryge dem med hårene, for hvis vi udelukkende forstår, krammer og rummer, så går noget andet tabt.

Vores råd til andre
1. Hav mod til at udfordre jeres egen pædagogiske praksis og jeres værdisæt ved at invitere kræfter udefra indenfor.
2. Vær åben over for andre fagligheder og tilgange i institutionen.
3. Arbejd med at sætte klare rammer op for det pædagogiske arbejde og de kreative processer.

Om projektet
Projektet var et samarbejde mellem den integrerede institution Pakhuset i Brønshøj og Bo Schiøler, mangeårig – nu tidligere – leder af Vesterbro Ungdomsgårds teater- og musikarbejde. Projektet var støttet af BUPL’s udviklingspulje. Interesserede kan kontakte projektansvarlig og leder Erling Kølner Jensen fra Pakhuset
på telefon 3091 8222 eller mail erling@pakhuset.nu