Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 01
BUPL MENER: Brug nu pengene på kvalitet
Pædagoger har ikke spor imod at dokumentere resultaterne af deres arbejde, for det kan vi sagtens, hvis vi ellers får tid til det.
Af: Birgitte Conradsen næstformand for BUPL
I 2013 har pædagogernes offentlige scene i høj grad været præget af folkeskolereformens tilblivelse. Det positive fokus har været, at betydningen af pædagogers arbejde for alvor er kommet ind i skolen, SFO og fritidstilbud generelt. Men da den endelige reform lå færdig, var det dog mindre positivt, at det blev noget uklart, hvilken rolle pædagogerne egentlig skulle og kunne få i fremtidens skole.
I 2014 er det store spørgsmål, om det bliver muligt at sikre, at de mange pædagoger, som allerede er i skolen i dag, kan beholde deres stillinger. Vi står i BUPL over for en kæmpestor opgave for at skabe muligheder for, at pædagoger kan være med til at skabe en ny folkeskole til gavn for de børn og unge, der er i gang med at bygge fundamentet for deres videre liv.
Generelt har 2013 været et år med fokus på pædagogers og gode institutioners betydning for børns udvikling. Vi har undersøgelser og forskning, der tydeligt viser, at det har en positiv effekt at investere i gode børneinstitutioner. Men det sker langtfra alle steder. Desværre har 2013 også været et år, hvor vilkårene for det pædagogiske arbejde har været under voldsomt pres – igen, fristes man til at sige, da nedskæringer ikke ligefrem er et nyt fænomen for pædagogerne.
Besparelser og manglende ressourcer mærkes tydeligt på de
enkelte institutioner og deres ansatte. Det slider hårdt på både krop og sjæl, når man dag efter dag oplever ikke at have ressourcer nok til at udføre det pædagogiske arbejde, som man ved, der er behov for. Men pædagoger er gjort af et særligt stof. På trods af dårlige odds knokler de stædigt videre og leverer et fantastisk pædagogisk arbejde hver eneste dag til gavn for børn, unge, deres forældre og hele samfundet.
Det gjorde de i 2013 og mange år før, og det vil de gøre fremover, selvom kommunernes konstante stramme økonomi vil kunne mærkes helt ned i hverdagens detaljer. 2014 bliver sandsynligvis ingen und­tagelse, og derfor skal vi fortsat gøre betydningen af det pædagogiske arbejde klokkeklart overalt, hvor vi kommer frem.
Som alle andre offentligt ansatte vil vi blive mødt med øget krav om at være mere effektive og skabe målbare resultater. Året startede netop også med et politisk ønske om at indføre test allerede i vuggestuen, så man kunne arbejde mere målrettet med læringsmål for også de helt små børn.
Pædagoger har ikke spor imod at dokumentere resultaterne af deres arbejde, for det kan vi sagtens, hvis vi ellers får tid til det. Men vi mener, det er helt skævt at opsætte læringsmål for små børn – det er spild af tid og gode kræfter.
Til gengæld viser al den forskning, vi kender, at det er en stærk og langtidsholdbar prioritering at investere i kvalitetsdagtilbud, hvor der er gode rammer for det pædagogiske arbejde. Det vil først og fremmest sige, at der skal være pædagoger nok til at imødekomme børns og unges varierende behov, naturligvis i passende fysiske rammer, hvor både kreativiteten, nysgerrigheden og eventyrlysten kan udfolde sig.