Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 17 Børn&Unge som e-paper
TEMA: For og imod kontanthjælpsloftet
Af: Signe Skelbæk
Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)
forsvarer kontanthjælpsloftet.

Det skal kunne betale sig at arbejde

Hvorfor er kontanthjælpsloftet nødvendigt?
»Det skal kunne betale sig at arbejde, og kontanthjælpsloftet er et vigtigt skridt i den retning, fordi vi får skabt en større forskel på, hvad du kan tjene i et lavtlønsjob i forhold til, hvad du samlet set kan få af offentlige ydelser. Kontanthjælpsloftet skal levere et rimeligt beløb, og det mener vi, at vi har ramt med de satser, der er nu.«

Hvad bliver konsekvensen for de børn, der rammes indirekte?
»I den bedste af alle verdener, så bliver følgevirkningen, at far og mor i stedet for at være på kontanthjælp kommer i arbejde. Det er hensigten. Kontanthjælpen har ikke et niveau, der giver råd til et liv i luksus. Det er klart, at det giver en stram økonomi, og jeg har ikke nogen ambitioner om, at nogen skal forblive i en vanskelig situation i meget lang tid. Vi skal blive bedre til at opspore problemerne tidligt og sætte ind, for så får vi i langt højere grad en effektfuld socialindsats, som vil hjælpe børnenes forældre til at kunne blive herrer i eget liv.«

Efter et år i fattigdom forringes børns mulighed for at bryde den sociale arv. Hvordan hænger det sammen med regeringens formål med reformen?
»Jeg er helt enig i, at der er familier, som har store økonomiske problemer. Men det er vigtigt at få sagt, at ja, børn i økonomisk fattige familier har flere afsavn end børn i ikke-økonomisk fattige familier. Men det vil ikke afstedkomme, at de ikke vil kunne tage en uddannelse, for det velfærdssamfund, vi har, bygger netop på et frit og lige uddannelsessystem. Jeg mener, at de økonomiske ydelser, vi giver, er rimelige. Problemet kan ikke reduceres til bare at være et spørgsmål om kroner og ører, og derfor er løsningen ikke at sætte ydelserne op. Løsningen er at sætte ind med målrettet hjælp og støtte.«

BUPL’s formand Elisa Bergmann
kalder kontanthjælpsloftet for dybt ulighedsskabende.

Politikerne ofrer børnenes trivsel

Hvorfor er kontanthjælpsloftet problematisk?
»Det er dybt problematisk, fordi vi har nogle familier, som bliver presset yderligere, og det er ofte familier, som i forvejen har problemer med sygdom eller er pressede på anden måde. Undersøgelser viser jo, at kun hver femte kontanthjælpsramt faktisk er i stand til at tage et arbejde. Jeg synes, det er meget problematisk, at politikerne ofrer børns trivsel og muligheder på symbolpolitikkens alter.«

Hvad bliver konsekvensen for de børn, der rammes?
»Vi har nogle børn, som vil opleve massive afsavn på den ene eller den anden måde. Det kan både være materielt, men det kan også være, at de føler sig anderledes, og at de bliver socialt ekskluderet eller stigmatiseret, fordi de ikke har de samme muligheder som andre børn. Det er i den grad med til at forstærke den negative sociale arv. Og jeg frygter, at flere børn og unge bliver ensomme, mistrives, får spiseforstyrrelser, bliver kriminelle, klarer sig dårligere både nu og i fremtiden. Det er en høj pris at betale for børn, samtidig med at de er bekymrede for deres forældres økonomi.«

Hvordan kommer reformen til at påvirke pædagogerne?
»Jo flere børn der kommer i udsatte positioner, jo flere skal vi have en særlig opmærksomhed på. De børn skal vi jo i højere grad have en meget tæt relation til, og det er rigtig svært, sådan som normeringerne ser ud nu. Det tager tid, og det betyder meget for de børn, som kommer i klemme, og som vi skal gøre noget ekstra for. Det er jo nærmest en umulig opgave for os som pædagoger at få alle børn med og at sikre trivsel og udvikling hos alle, når et flertal i Folketinget fører en dybt ulighedsskabende socialpolitik. Det betyder også, at der er nogle andre børn, som i højere grad må klare sig selv.«