Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 06
Din farlige nabo: S og SF vil stramme op
S og SF vil stramme reglerne for farlige virksomheder, der ligger klos op ad institutioner. De vil have miljøministeren til at redegøre for sagen.
Af: Gitte Rebsdorf
Miljøminister Karen Ellemann (V) skal redegøre for, hvorfor 49 institutioner ligger mindre end 500 meter fra farlige virksomheder, hvor der er risiko for eksplosion, brand eller udslip af farlige stoffer. Mange af institutionerne er ikke engang klar over, at de har så farlige naboer.
"Vi skal have kigget på det her område. Jeg vil bede miljøministeren redegøre for sagen. De institutioner, der ligger i nærheden af farlige virksomheder, skal naturligvis vide det. Og det burde være en oplagt opgave for kommunerne," fastslår SF's miljøordfører, Steen Gade.
Socialdemokraternes miljøordfører, Mette Gjerskov, er også rystet over, at mange institutioner intet ved om deres farlige naboer.
"Det er meget vigtigt, at institutionerne ved, hvordan de skal agere, hvis der sker en ulykke. Om de skal lukke vinduerne eller i stedet evakuere. Derfor vil jeg tage fat i ministeren. Hun bør skaffe sig et overblik over situationen og redegøre for det," siger Mette Gjerskov.

Mangler regler. Som Børn&Unge har beskrevet, har Danmark ingen klare regler for, hvor tæt farlige virksomheder må ligge på boliger og daginstutioner. Det har man i Tyskland, Holland og Frankrig.
Det samme bør man overveje i Danmark, mener Steen Gade.
"Det er oplagt, at vi også inddrager afstanden, når vi skal gennemgå sikkerheden. Der er brug for, at vi får en grundig analyse af hele området," siger han.
Som beskrevet tidligere mener seniorforsker ved Danmarks Tekniske Universitet Nijs Jan Duijm, at de manglende regler er et problem, blandt andet fordi kommunerne håndterer sikkerheden meget forskelligt.Nogle vægter den meget højt, mens andre tager andre hensyn.
At kommunerne har en dobbeltrolle er meget uheldigt. Det duer ikke, at de på den ene side har en interesse i at tiltrække virksomheder, som kan bidrage til kommunekassen, mens de samtidig skal varetage sikkerhedshensyn, mener Steen Gade.
"Vi bør overveje, om opgaven ikke lå bedre et andet sted end i kommunerne. For eksempel i statsligt regi. Hvis der kommer et regeringsskifte efter valget, er det noget, vi vil kigge på," siger han.