Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 21
Kønskvotering - Dybkjær kræver svar fra ligestillingsministeren
En artikel i Børn&Unge har skabt bred debat om manglen på mandlige pædagoger i de danske daginstitutioner. De radikales Lone Dybkjær går ind for positiv kønsdiskrimination for at få flere mænd til at søge stillingerne, mens SF's Bo Asmus Kjeldgaard vil se på fagligheden før kønnet.
Af: Trine Vinther Larsen
Kommuner søger ikke efter mænd til ledige pædagogstillinger, afslørede Børn& Unge i sidste nummer (Artiklen, "Kommuner dyrker ikke mænd").
Det har ellers i nu to år været lovligt alene at annoncere efter mænd til ledige stillinger i de stærkt feminiserede daginstitutioner, og Lone Dybkjær fra Det Radikale Venstre har nu rejst sagen i Folketinget.
Børn&Unge foretog en kommunerundringning, der viste, at kun én ud af ti adspurgte kommuner har benyttet sig af loven om positiv kønsdiskrimination, mens tre slet ikke kendte til loven.
"Det må vi få gjort noget ved," siger Lone Dybkjær, der i Folketingets politiske økonomiske udvalg sidste mandag bad ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) om at kommentere problemet.
"Jeg mener, man er nødt til at gøre noget aktivt i kommunerne for at rekruttere mænd, hvis man vil have både mænd og kvinder til at arbejde i daginstitutionerne. Det er jo op til børnehaverne selv at vurdere, om de vil, men jeg oplever, at der er et behov," siger Lone Dybkjær, der helst så en kønsfordeling på minimum 40 procent mænd og maksimum 60 procent kvinder.
"Børn har behov for både mandlige og kvindelige opdragere," mener Lone Dybkjær, men hun frabeder sig skjulte metoder til at få mænd til at søge de ledige stillinger.
"Man skal ikke skrive i stillingsopslaget, at man søger en, der vil lege ude- og boldspilslege med børnene. Man kan ligeså godt sige direkte, at man vil have en mand. Og kvinder kan også spille bold," siger Lone Dybkjær.

Fag før køn. Københavns Kommune har ikke udnyttet muligheden for at søge efter mænd, fremgik det af Børn&unges kommunerundspørge. Og ifølge børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) vil kommunen lige så gerne ansætte kvinder med hår på brystet som mænd med bløde hænder.
"Vi foretrækker at opfordre alle til at søge uanset køn eller etnicitet. Vi risikerer bare at stå uden kvalificerede ansøgere eller med meget få mænd at vælge imellem," siger Bo Asmus Kjeldgaard.
En rundringning til en række af kommunens institutioner, som kommunen selv har foretaget, viste da også, at pædagogerne var trætte af at få skudt i skoene, at kvinder er til omsorg, og mænd til vilde boldspillege. Bo Asmus Kjeldgaard mener, at man til hver en tid må se på ansøgerens pædagogiske faglighed og kunnen forud for kønnet.
"Vi går ind for ligestilling, men kvinder kan altså også åbne køleren på en kolonibus," siger han.
I København har man procentvist flere mænd ansat end i resten af landet.
"Men vi kan se, at mændene ofte arbejder i vores store institutioner, der har busser og muligheder for mange forskellige aktiviteter med børnene. Måske vil vi skabe flere store institutioner," siger borgmesteren.
Mens borgmesteren til enhver tid mener, at fag kommer før køn, er SF-kollegaen Frank Hedegaard tilhænger af positiv særbehandling til mænd. Han er medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for SF og sidder i Socialudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget. Han mener, at man i en periode godt kan gå efter at ansætte mænd, også selvom de ikke er pædagoguddannede.
"Vikarer og medhjælpere er jo heller ikke pædagoguddannede. Det vigtigste er, hvad de kan med børnene i et værksted eller på anden vis. Mænd leger med børnene på en anden måde end kvinderne, og de kan bidrage med en mandekultur til institutionerne, som i høj grad er blevet feminiserede. Og så kan de tage pædagoguddannelsen bagefter," siger Frank Hedegaard.
Men uddannelsen og arbejdspladserne skal gøres mere attraktive for mænd, mener politikeren, der selv er pædagoguddannet og har hørt fra flere mandlige pædagoger, at de må stå model til meget som ene haner i hønsegårdene.
"For eksempel er meget fysiske lege eller slåskamplege mellem drenge og mandlige pædagoger blevet dæmpet af de kvindelige pædagoger," siger han.


MÆND I INSTITUTIONER
I oktober 2006 var der 1,8 procent mænd ansat i vuggestuer i Danmark og 6,3 procent i børnehaver, mens skolefritidsordningerne og klubområdet er topscorere med henholdsvis 23,9 og 46,4 procent mandlige ansatte.


LONES SPØRGSMÅL
Folketingsmedlem Lone Dybkjærs (RV) spørgsmål til ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) kan ses på www.folketinget.dk under udvalgsspørgsmål i det økonomiske politiske udvalg. Svaret gives 12. juni (efter Børn&Unges deadline) og kan læses samme sted.