Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 34
Generalforsamlinger 2005; BUPL Ribe Amt
Ribe slanker bestyrelsen
Af: Trine Vinther Larsen
"Generelt var der kolossal enighed om alt, og alt vi stemte om blev enstemmigt vedtaget," refererer formand i BUPL Ribe Amt John Johannessen fra afdelingens generalforsamling sidste onsdag, hvor 160 medlemmer var mødt op. Især var der debat om BUPL's strukturreform.
"Vi arbejder på at danne en fælles fagforening med BUPL Vejle og Sønderjyllands Amter med over 7000 medlemmer, frem for den ordning som BUPL's strukturgruppe oprindeligt har foreslået. Vores forslag fik fuld opbakning," siger formanden.
BUPL Vejle har også sagt ja, så nu mangler kun sønderjyderne at stemme om forslaget.
"Hvis de siger nej, har vi andre ikke mandat til at gå videre med forslaget, men vi vil stadig arbejde for et tæt samarbejde mellem de tre afdelinger," siger John Johannesen, der i det hele taget er tilhænger af samarbejde.
"Selvom vi bliver større enheder i BUPL, må det ikke betyde centralisering. Det er vigtigt, at der kommer til at foregå en masse aktiviteter lokalt, og at man samarbejder på tværs af de nye kommunegrænser," siger han, og ser det som tillidsrepræsentantens opgave at få samarbejdet op at stå.
"Vores tillidsrepræsentanter gør allerede et kæmpe stykke arbejde, som vi skal styrke ved for eksempel at give dem mere uddannelse," siger han.
Formanden opsummerer generalforsamlingen som "fremadrettet", og i det lys blev det besluttet at slanke bestyrelsen fra 13 til 10 medlemmer.
"Vi benyttede os af, at nogle bestyrelsesmedlemmer skulle overgå til andet job, og dermed kunne fratræde, og vi skal alligevel være færre hoveder i tilfælde af en sammenlægning," siger John Johannesen.

Bestyrelsen: Formand: John Johannessen, genvalgt. Næstformand: Gerda Nielsen, ikke på valg. Kasserer: Charlotte Vallø Nielsen, ikke på valg. HB-medlemmer: Kim M. Jørgensen, nyvalgt. 1. HB-suppleant: Gitte Howlett, nyvalgt. 2. HB-suppleant: Palle Pedersen, nyvalgt.
Øvrige bestyrelse: Nyvalgt: Lene Snitgaard Madsen, Bodil Rud Sørensen. Ikke på valg: Mona Lewandowska, Torben V. Jørgensen. PBU-delegerede: Gerda Nielsen.