Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 08
Lettere adgang til universitetet
Pædagoger vil fremover kunne gå direkte ind på universiteternes kandidatuddannelser. Det skaber glæde på skoler og i BUPL.
Af: Vibeke Bye Jensen
P rofessionsbachelorer har de samme kvalifikationer som en universitets­bachelor. Derfor skal de også kunne gå direkte ind på universiteternes kandidatuddannelser fra 2014. Uden krav om at tage suppleringskurser først.
Den besked kommer fra uddannelses­minister Morten Østergaard (R), som mener, at suppleringskurserne både er for dyre og forlænger studietiden.
Men dermed ikke være sagt, at supplering altid er overflødig.
»Supplering i enkelte vigtige fag skal kunne gennemføres, efter at den studerende er optaget på universitetsuddannelsen,« siger han til forskerforum.dk
På professionsuddannelserne jubler man over, at ministeren med et pennestrøg gør kvalifikationsniveauer lige mellem professions- og universitetsbachelorer. Rektor, Stefan Hermann fra professionshøjskolen Metropol, har straks meldt ud, at Metropol skal være et ’professionsuniversitet’.
Også i BUPL er man glad. Allan Baumann, medlem af forretningsudvalget og uddannelsesansvarlig, mener, at det er endnu et skridt til at få ligestilling mellem de forskellige uddannelsessystemer.
»Det handler jo ikke om, at professions­uddannelserne vil være det samme som universitetsuddannelserne. Men vi er glade for anerkendelsen af, at de to rent niveaumæssigt ligger lige. Det har den fordel for de af vores medlemmer, der ønsker at gå videre, at de slipper for det indslusningsår, som nogle universiteter har tjent lidt for godt på,« siger han.
Allan Baumann er godt klar over, at en professionsbachelor ikke kan gå lige ind på et hvilket som helst universitetsstudie.
»Selvfølgelig kan pædagoguddannelsen ikke bruges til at komme ind på jura, økonomi eller matematik. Men vi kan ikke se, hvorfor bachelorer i pædagogik ikke kan gå i gang med de beslægtede uddannelser på lige fod med universitetsbachelorerne,« siger han.
Jens Oddershede, formand for Rektorkollegiet, er knap så begejstret. Han frygter, at en kvalitetssvækkelse på indgangen til universiteternes kandidattrin vil betyde en kvalitetssvækkelse på udgangen.
»Man kan ikke med et pennestrøg sige, at niveauerne er de samme. Det er for at håndtere forskellene, at der har været en fornuftig ordning om supplering, så professionsbachelorerne får nogle universitetsfærdigheder. Den begrundelse er ikke snobberi om, at universitetsuddannelser er bedre end professionsuddannelser. De er bare forskellige. Professionsbachelorerne har deres styrker i praksistilknytningen, mens uni-bachelorer er forskningsbaserede på teori og metode,« siger han.