Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 13
Hvad vil du ha?
Nu kan du diskutere dine krav til din nye overenskomst med kollegerne, på Facebook og på bupl.dk.
Af: Lene Søborg
Højere løn, bedre psykisk arbejdsmiljø, mere tid til forberedelse eller måske noget helt andet?
Det er nu, du har mulighed for at diskutere med dine kolleger og BUPL, hvad dine ønsker er til den overenskomst, som skal forhandles fra slutningen af året og et par måneder ind i næste år.
I uge 33, som begynder 11. august, kickstarter BUPL en debat- og informationssatsning, som skal sikre, at medlemmerne både bliver klædt på til OK15, debatterer og prioriterer – hver for sig eller sammen med andre.
bupl.dk ligger et ottesiders debatoplæg med forord af formand Henning Pedersen. Når man har læst det, er man både klogere på, hvad der sker, og hvad det hele kan komme til at handle om. Man er også klædt på til diskussionerne, som kan tage afsæt i de debatkort, der findes på hjemmesiden. Kortene kan printes ud og bruges på møder på arbejdspladserne, eller hvor man i øvrigt måtte have lyst til at mødes.
Nyheder om OK15 kan man få med BUPL’s elektroniske nyhedsbreve, der udsendes cirka én gang om ugen. På BUPL’s Facebook-side er der også nyheder, billeder og opdateringer, som lægger op til debat.

Udfordringerne. Henning Pedersen opfordrer medlemmerne til at tage imod udfordringen om at diskutere overenskomstforhandlingerne.
»Vi ved, at Kommunernes Landsforening vil være optaget af tre temaer: Mere ensartede arbejdstidsregler, sammenlægning af overenskomster og forenkling af tillidsrepræsentant- og medbestemmelsessystemet. Vi ved også, at du og dine kolleger i hverdagen er udfordret på en række områder, som påvirker de konkrete arbejdsvilkår. Det er helt centralt for os at få opsamlet viden om, hvordan du som medlem oplever de udfordringer, du møder, og hvilke problemstillinger du mener, det er vigtigst at finde løsninger på ved OK15. Derfor har vi i BUPL brug for en medlemsdebat, så vi sammen kan indkredse og overveje, hvilke krav vi går til overenskomstforhandlingerne med,« skriver formanden i forordet til debatoplægget.