Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 17 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Vi er bare så glade for at se dig
I Dagtilbud Midt i Randers arbejder syv institutioner målrettet på at sikre udsatte børns trivsel og udvikling. Det sker blandt andet med en positiv og relationsorienteret tilgang til barnet.
Af: Kurt Balle
Det ville vi
De udsatte børn holder sig ofte tilbage og er stille og utrygge. I Vuggestuen Grønnegade og i de seks andre institutioner i Dagtilbud Midt ville vi gøre en indsats for de udsatte og sårbare børn, der kan være i vort område. Vi ville spotte de børn, der havde behov for en særlig hjælp for at trives og blive bedre til at skabe relationer til de andre børn og de voksne. Og vi ville gennem kurser i ICDP – International Child Development Programme – sikre os, at vi alle havde de redskaber, der kan hjælpe det enkelte barn til en rolig hverdag, hvor det kan udvikle sig under trygge rammer.

Sådan gjorde vi
Vi viser hver dag barnet, at vi er glade for at se det, at netop dette barn betyder noget. Vi lader den person, som barnet selv viser tillid, være omsorgsperson og dermed en tryg havn i hverdagen. Vi skaber ro i en mindre børnegruppe, der hele tiden er den samme, og hvor vi hjælper med at skabe relationer til de andre børn. Vi sørger for genkendelighed i hverdagen. Barnet skal vide, hvad der skal ske, og vi gør meget ud af at fortælle, hvis noget afviger fra den kendte hverdag. Vi anerkender barnet med en viden baseret på samspilstemaerne i ICDP.

Det lærte vi
Vi lærte, at det giver resultater i forhold til det udsatte, stille og sårbare barn at arbejde efter samspilstemaerne i ICDP:
– Den følelsesmæssige dialog, hvor vi tydeligt anerkender barnet og tager udgangspunkt i dets egne udspil og initiativer.
– Den meningsskabende dialog, hvor vi oplever sammen og beskriver vore fælles oplevelser.
– Den vejledende dialog, hvor vi planlægger sammen og viser positive alternativer, når der skal sættes grænser.
Vi lærte, at vi ved direkte omsorg kan hjælpe barnet til at skabe udviklende relationer til voksne og andre børn. Vi har fundet ud af, at er vi to til at tage imod nye børn, giver der en særlig tæt relation til både barnet og forældrene.

Vores råd til andre
● Vær tålmodig. Nogle børn skal have tid til at vænne sig til det nye.
● Hold en fast dagsrytme, og gå langsomt frem.
● Forældrene er vigtige i samarbejdet omkring barnet.
● Forældrene skal være med og vide, hvordan vi arbejder.
● Kommunikation og samarbejde er vigtige nøgleord.

Om projektet
I det område, som Dagtilbud Midt dækker, kan der være socialt belastede familier, og derfor er der udarbejdet en strategi for arbejdet med sårbare børn. Dagtilbud Midt er desuden med i projekt ’Fremtidens Dagtilbud’, der skal sikre mere viden om, hvordan man kan støtte børns trivsel, læring og udvikling. Heri indgår de syv institutioners indsats for sårbare og udsatte børn. Kontakt pædagogisk leder Lone Taasti på
tlf. 2346 5774 eller dagtilbudsleder Bente Gråkjær på tlf. 2116 2131.