Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
Rask eller syg. Pædagoger i klemme mellem to love
For rask til sygedagpenge, for syg til at arbejde eller få dagpenge. Det er realiteten for pædagoger og andre, når kommuner vurderer sygedagpengeloven for stramt. Et BUPL-medlem har nu rettens ord for, at kommunen vurderede forkert, da de fratog ham retten til sygedagpenge.
Af: Vibeke Bye Jensen
BUPL oplever, at kommunerne raskmelder syge pædagoger, stopper deres udredning og beder dem om at henvende sig til a-kassen for at få dagpenge. Det sker, selvom der er dokumentation for, at de er for syge til at arbejde. Dermed falder pædagoger og andre i et sort hul, hvis kommunen vurderer for stramt. De er for raske til sygedagpenge og for syge til dagpenge og kan derfor stå uden forsørgelsesgrundlag.
Det skete for en pædagog, som i 2012 fik skadet sin i forvejen dårlige arm, da et barn faldt ned over ham.
På det tidspunkt har han ret til sygedagpenge i 52 uger, men halvvejs stopper den storkøbenhavnske kommune, han bor i, udbetalingen, fordi kommunen mener, at pædagogen ikke længere er ’uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom’, som det hedder i sygedagpengelovens § 7.
Kommunen vurderer, at pædagogen er rask nok til at arbejde på baggrund af computertests på to gange 20 minutter, som kommunen foretager i et forsøg på at finde ud af, hvad han kan klare. Af testene fremgår det, at han kan blive skovhugger, vagt eller kontrollør, selvom han argumenterer for, at det er umuligt på grund af den skadede arm.
Kommunen vælger at overhøre mandens argumenter og se bort fra de lægeerklæringer, som fraråder, at han arbejder med noget, der kræver brug af den skadede arm. Også Ankestyrelsen, som kommunen overgiver sagen til, mener, at den mandlige pædagog kan raskmeldes.
Han henvender sig til sin a-kasse, som ikke mener, at han er rask nok til at være til rådighed, og at han derfor ikke kan få dagpenge. Efter et stykke tid får han kontanthjælp, som han har været på, indtil han får det fleksjob, som BUPL mener, han skulle haft i stedet for at blive sendt videre til a-kassen.

Ret til sidst. BUPL mener, at pædagogen er blevet behandlet forkert af både kommunen og Ankestyrelsen. Det har Byretten i Glostrup nu givet medlemmet og BUPL ret i. Medlemmet var uarbejdsdygtigt i 2012, da kommunen raskmeldte ham, og han skal nu have udbetalt de sygedagpenge, som han dengang var berettiget til.
Lasse Bjerg Jørgensen, formand for a-kassen, er glad på medlemmets vegne over, at sagen er vundet.
»Det er et tydeligt eksempel på en person, der er kommet i klemme i systemet. Eksempler, som vi i BUPL har flere af. Vi har påtalt, at folk ville komme til at sejle rundt mellem systemerne, fordi kommunerne ser ud til at forholde sig mere til økonomien end til, om borgeren får det, han har ret til. Politikerne på Christiansborg må snarest få set på det her hul,« siger han.

Børn&Unge kender navnet på medlemmet, som har ønsket at være anonym, ligesom han har ønsket, at kommunens navn ikke skal nævnes.