Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 10
Ud med sovepuden
Leder Irene Davidsen opfordrer pædagoger til at vise deres evner i stedet for at beklage sig over dårlige normeringer. Hun er med i Socialministeriets nye Task Force.
Af: Signe Strandby Nielsen
Irene Davidsen er frem til efteråret en del af Socialministeriets Task Force, der skal indsamle viden om, hvordan børn bedst udvikler sig i daginstitutioner. Gruppen blev nedsat i forbindelse med socialminister Benedikte Kiærs (K) forslag om at indføre fælles mål for børns kompetencer ved skolestart.
Irene Davidsen har været leder af den integrerede institution Ørnebo i Ishøj siden 2004. Nu skal hun sammen med blandt andre professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet besøge en række institutioner for at indhente gode eksempler på pædagogisk arbejde med læring.
Børn&Unge har stillet Irene Davidsen fire spørgsmål om hendes syn på mål for læring og om hendes kommende arbejde i Task Force- gruppen.

1. Socialministeren vil indføre fælles mål i forbindelse med skolestart. Tror du, det vil indskrænke pædagogernes valgmuligheder i arbejdet?
"Nej, vi er da med til at sætte målene og diskutere, hvad der fungerer godt. Vi skal måske deltage mere i debatten om, hvad vi synes er godt for børnene. I stedet for at vente på, at der er nogle, der dikterer det for os. Lad os komme på banen og fortælle om, hvad vi gør."

2. Nogle pædagoger opfatter krav fra ministerier og kommuner som en krænkelse af deres faglighed og som udtryk for, at politikerne ikke har tiltro til deres arbejde. Hvad mener du om det?
"Sagen er jo ikke, at der kommer nogle oppefra og dikterer vores arbejde, fordi vi ikke gør det godt nok. Det handler om at få skabt nogle rammer, som sikrer, at børnene får en større succes i deres liv. Det kan kun alle være interesseret i for børnenes bedste. Det er et fælles ansvar at skabe optimale forudsætninger for børnene."

3. Hvad betyder normeringer, når man diskuterer kvalitet i daginstitutioner?
"Vi kan udmærket udvikle kvalitet med den normering, vi har. Selvfølgelig gør besparelserne ondt på alle, det gør de også på mig, når jeg kan se, at der er nogle mennesker, der løber stærkere. Men vi skal passe på, at det ikke bliver en sovepude, for jeg tror faktisk, vi udmærket kan udføre vores opgaver med den normering, vi har. Bedre normering skaber ikke nødvendigvis bedre kvalitet. Vi gør jo et kæmpestort stykke arbejde, og det skal vi blive ved med. Det er vores ansvar at vælge, hvilken retorik vi vil benytte. Hvis vi vil anerkendes, så skal vi til at bruge en ny retorik. Vi skal vise og bevise, hvad vi dur til, og så kan vi diskutere normeringer bagefter."

4. Hvad håber du, gruppens arbejde vil blive brugt til?
"Jeg håber, vi kan bruge erfaringerne til at diskutere, hvad der er god kvalitet i daginstitutionerne. Hvad giver børnene de bedste forudsætninger for læring og udvikling af sociale kompetencer? Der må være nogle resultater rundtomkring, vi alle kan bruge. Hvad skal vi kunne som pædagoger? Jo mere vi tør udfordre os selv, jo mere udvikler vi os. Jo mere vi forstår skolens rammer og omvendt, jo bedre forudsætninger har vi for at skabe en god skolestart."