Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 22
Fra hulemaleri til hippiepædagogik
Her et groft rids over højdepunkter i legens og legetøjets turbulente historie.
Af: Signe Strandby Nielsen og Steffen Hagemann
13.000 f. kr.
Børn tegner på væggene i huler i Frankrig.
0
Et barn bliver født i Bethlehem.
1568
Den første danske børnebog udkommer: Niels Bredahls 'Børne Speigel'.
Bogen består af en række formaninger og forskrifter, der kan give børn de 'fornæmmeligste Lærdomme'.
1762
Den franske filosof Jean-Jacques Rousseau udgiver sit hovedværk Emilé, der får afgørende betydning for den moderne pædagogik. Ifølge Rousseau skal børn have lov til at udvikle sig naturligt og frit, og det gælder om ikke at modarbejde dem. Det betyder, at de skal have lov til at lege.
'Man må ikke tvinge et barn til at sidde stille, når det vil gå, eller til at gå, når det vil sidde stille ... De skal have lov til at hoppe, løbe og råbe, så meget de har lyst', skriver Rosseau.
1795
Den første danske legeplads åbner på den tyske hofpræst Christianis 'opdragelsesinstitut'. Her kan skolebørn tumle omkring på en række 'gymnastikmaskiner'. Christiani er inspireret af Rosseaus tanker. Legepladsen kan ses i baggrunden af Jens Juels maleri 'En løbende dreng' fra 1802 (se side 16-17)
1826
Friedrich Fröbel udgiver sit hovedværk 'Die Menschenerziehung' (på dansk Menneskeopdragelsen). Her skriver han: 'Legen er udtryk for barnets højeste udvikling. Den rummer stor alvor og dyb betydning. Plej og nær den, mødre! Værn om den, fædre!' Fröbel regnes som den første, der mente, at leg er barnets måde at udtrykke sig på og tilegne sig verden på. Den første danske Fröbelbørnehave åbner i 1871.
1860'erne
De første modeltog produceres i Tyskland.
1863
Det første nationale fodboldforbund stiftes i England, og hermed er den form for fodbold, vi kender i dag, født.
1888
De første danske påklædningsdukker. Alfred Jacobsen tegner et ark med 'Figurer til Paaklædning'. Før kom påklædningsdukkerne fra Tyskland.
1938
Den hollandske kulturhistoriker Johan Huizinga udgiver 'Homo ludens', (latin for 'det legende menneske'). Huizinga mener, at leg er et centralt begreb til forståelse af menneskelige forhold og samfundslivet. Ifølge kulturhistorikeren har sprog, digtning, ritualer, teater og andre vigtige kulturfænomener rod i legen.
1958
LEGO søger patent på den siden så verdensberømte plasticklods.
1959
Den 9. marts 1959 bliver verdens første Barbiedukke præsenteret på The American Toy Fair i New York. Dukken er iført en sort og hvidstribet badedragt, guldørenringe og røde sko. Dukken er opfundet af Ruth Handler som ville skabe en 3D-udgave af påklædningsdukken.
1962
Verdens første computerspil Spacewars bliver lavet på Massachussets Institute of Technology.
1974
Det første og mest udbredte rollespil - Dungeons & Dragons - bliver opfundet i USA.
1986
Filminstruktøren Jørgen Leth laver dokumentarfilmen 'Det legende menneske'. Den handler om børn og voksnes leg verden over og bliver optaget i Bali, Brasilien, Haiti, Kina, Spanien, England, USA og Danmark. Lego har opfordret Jørgen Leth til at lave filmen, som de også har støttet økonomisk.
1994
Den første PlayStation kommer på markedet. Ti år senere har den solgt i 100 millioner eksemplarer.
2004
Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan, som giver rum for leg, læring og udvikling. Læreplanerne skal blandt andet forholde sig til krop og bevægelse og til kulturelle udtryksformer og værdier.
2011
Daværende socialminister Benedikte Kiær (K) kalder i august i en artikel i Politiken pædagogernes arbejde for forældet hippiepædagogik. Benedikte Kiær vil gøre op med den frie leg og mener, at pædagogerne skal spille en mere aktiv rolle og guide og lære børnene noget mere. Pædagoger over hele landet og BUPL raser.