Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 12
Folkemødet på Bornholm. På mission for vuggestuen
Af: Trine Vinther Larsen
Under folkemødet på Bornholm lagde det store, røde missionshus i Allinge sine gamle vægge til en sand mission for højkvalitetsvuggestuer. Præsident Barack Obama har sagt det, og på debatmødet var alle deltagere i panelet også enige om, at høj kvalitet i daginstitutioner betaler sig.
Overskriften for debatten var ’Vuggestuen – en genvej til dygtigere elever’, og deltagerne i panelet var seniorforsker ved SFI Anne-Dorte Hestbæk, formand for BUPL Henning ­Pedersen, formand for forældreorganisationen FOLA Lars Klingenberg samt borgmester i Herlev Kommune Thomas Gyldal Petersen (S). Borgmesteren var stand-in for partifællen og børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S), der var blevet hasteindkaldt til møde i forligskredsen om folkeskolereformen, som blev vedtaget samme dag på ­politikermødet på Bornholm.

5 gode grunde til kvalitetsvuggestuer
Forskning dokumenterer, at tidlig pædagogisk indsats af høj kvalitet har betydning for
• At børn klarer sig bedre socialt
• At børn bliver gladere for at gå i skole
• At børn får bedre karakterer i 9. klasse
• At udsatte børn får en særligt stor gevinst
• At børn bliver mindre afhængige af offentlig forsørgelse senere i livet.
Kilder: Forskning fra Aarhus Universitet, SFI og AKF.