Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 05
TEMA. OVERVÆGT: Projektleder. Sundhedsfremme er et fælles ansvar
Vejen Kommune blander sig i de ansattes sundhed, og med et stort treårigt sundhedsfremmeprojekt har kommunen fået sundere pædagoger, viser evaluering.
Af: Trine Vinther Larsen
Mere fysisk aktivitet. Sundere madvaner. Og generelt bedre trivsel. Det er nogle af de gode resultater, som et treårigt sundhedsfremmeprojekt blandt medarbejderne i Vejen Kommunes daginstitutioner og dagplejegrupper har kastet af sig.
200 pædagoger i 28 daginstitutioner har deltaget. Og af evalueringen af projektet fremgår det, at 17 procent af de pædagoger, der ikke dyrkede motion før, nu dyrker det regelmæssigt. 68 procent svarer, at de er mere fysisk aktive sammen med børnene i dagligdagen. 60 procent vurderer, at de har fået sundere kostvaner. 72 procent siger i slut­evalueringen fra 2013, at projektet har haft en positiv indvirkning på deres generelle trivsel.
Projektleder og sundhedskonsulent i Vejen Kommune Pia Due er overrasket over, hvor meget de ansatte har rykket sig siden projektets start i 2010.
»Det er fine tal og, tror jeg, et resultat af et fælles ansvar for projektet,« siger hun.

Mere end røde æbler. For at sikre forankringen af projektet på den enkelte institution, uddannede kommunen blandt medarbejderne såkaldte sundhedsaktører, som stod for at videreformidle forskellige initiativer til kollegerne.
»På den måde kunne initiativerne tage udgangspunkt i, hvad der var muligt på lige netop deres arbejdsplads,« siger Pia Due.
Man kunne individuelt tilmelde sig for eksempel motionsstartkurser og vægtstopkurser, men primært handlede det om via sundhedsaktørerne at skabe bevidsthed om sundhed i medarbejdergruppen bredt set.
»Så det ikke bare blev sådan noget med, at nu skal du tabe dig og spise røde æbler, men mere overordnet handlede det om at øge livskvaliteten generelt på arbejdspladsen og sammen blive bedre rollemodeller for børnene,« siger Pia Due.
Egentlig ville kommunen have iværksat et projekt om børns motorik og bevægelse, men da Forebyggelsesfonden udbød midler til arbejdsmiljøprojekter, blev fokus lagt på de voksne. Kommunen fik fire millioner til projektet og supplerede selv med to millioner.
»Set i bakspejlet var det rigtigt med fokus på de voksne. For når de voksne trives, så gør børnene det også,« siger Pia Due.
Selvom projektmidlerne i dag er ophørt, mener Pia Due ikke, at indsatsen stopper.
»Sundhedsfremme skal nu indgå som en fast del af institutionernes arbejdspladsvurderinger, og ligesom hvis der er problemer med støj eller dårligt indeklima i institutionen, skal arbejdsmiljørepræsentanten også udarbejde og indberette handleplaner ved problemer med noget omkring sundhed. Derved får vi i kommunen overblik over, hvor vi skal sætte yderligere ind fremover,« siger Pia Due.

Fælles ansvar. Projektlederen ser sundhed som et fælles ansvar for kommunen og de ansatte, og mener, at kommuner og institutions­ledere ikke skal være bange for at udstikke nogle rammer for sundhed på arbejdspladsen.
»Man skal ikke komme med løftet pege­finger, men i stedet vise en retning. Vi ved fra undersøgelser, at hvis man gør noget i fællesskab, er det meget lettere for den enkelte at lave om på sine vaner. Men står man alene og vil tabe sig, og der er kage på bordet hver dag, så er det svært at sige nej. Derfor er man afhængig af, at lederen sætter gode rammer op, og så kan medarbejderne være med til at udfylde de rammer,« siger Pia Due.

Vidste du
at pædagoger og dagplejere fra Vejen Kommune er mere overvægtige end borgere generelt i Region Syddanmark. Regionens BMI ligger endvidere højere end landsgennemsnittet. Den høje forekomst af overvægt i faggruppen var en af Vejen Kommunes bevæggrunde for at iværksætte projektet ’Sundhedsaktivt Dagtilbud’. Blandt projektdeltagerne gennemførte 21 et vægtstopkursus, og 63 procent af disse tabte sig.