Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 06
TEMA. MATEMATIK OG SCIENCE: Kort & godt

Af: Vibeke Bye Jensen og Julie Hardbo Larsen
Leg science på en førskolemåde
Pernille Tonnesen fra Børnehuset Gartneriet i Hillerød har lang erfaring i at arbejde med science.
Her er hendes gode idéer til, hvordan I kommer i gang, og hvad I skal tænke over inden:
• Drøft, hvordan I ser på læring. Det vil være synd, at holde sig fra science, fordi man ikke vil gå skolernes ærinde. I stedet skal vi have fokus på, hvad vi er gode til som pædagoger, nemlig at se det hele barn, og at legen har værdi. Det er vigtigt at finde frem til sin egen førskolemåde at gøre tingene på.
• Vær opmærksom på, at det med at undersøge sin omverden er noget børn gør i deres lege, og at vi kan komme med andre ting, som de måske ikke lige får øje på af sig selv.
• Børn higer også efter faktuel viden og efter at vide, hvordan tingene egentlig hænger sammen. Viden, nysgerrighed og fantasi kan udmærket leve side om side. Vi kan sagtens se en regnbue og både snakke om, hvorfor den er der, og tro på, at der ligger en guldskat for enden af den.
• Fred hinanden, så I har tid og ro til det arbejde, I har gang i sammen med børnene. Tid til fordybelse er vigtig.
• Tænk over, hvordan I gør institutionen mere spændende, så der lægges op til, at undersøge tingene.
• Køb en ’mormorvogn’ (en indkøbsvogn på hjul, som især ældre bruger). Det gør, at man er mobil og hurtigt kan komme af sted med de remedier, man har brug for. Man behøver ikke altid mikroskoper og insektglas. Vi har også bare tom emballage, som vi bruger til at samle ting i. Lad være med at tænke det for stort fra begyndelsen. Det skal nok vokse, når man først er kommet i gang.
• Find ud af, hvilke kompetencer og hvilken viden, I har i personalet. Kan man ikke selv, viser det sig ofte, at en af de andre kolleger kan.
• Vær selv undersøgende. Man behøver ikke at kunne udpege en salamander, når man går ved søen. I stedet kan I bare sige: ’Hov, hvad er det, der plasker derhenne, lad os gå tættere på og kigge på den’. I kan tage et billede og undersøge, hvad det er for et dyr, når I kommer hjem. Det er fint, at børnene oplever, at vi ikke har svar på alt, og at vi også undersøger tingene.

Hold øje med de matematiske børn
Det kan være en fordel at vide, hvad børn kan med hensyn til tal, former og begreber, så man ikke laver aktiviteter, som skyder over målet. Brug eventuelt MIO-materialet, som er udviklet i Norge sammen med pædagoger og er afprøvet på 1.000 børn, inden det blev udgivet. Her er nogle af materialets opmærksomhedspunkter:
Det 2-3-årige barn
• Kan skelne mellem begreberne stor og lille. Barnet ved, hvad der er op og ned.
• Henter på opfordring to genstande og kan dele én ud til hver.
• Skelner mellem én og mange og er begyndt at bruge talord.
Det 3-4-årige barn:
• Kan følge instruktioner som: over bordet, under bænken, gennem lågen.
• Viser med fingre, hvor mange år det er.
• Er begyndt at tælle, samtidig med at der peges på genstandene.
Det 4-5-årige barn:
• Bruger ord om forholdet mellem genstande, fx jeg har længere hår end dig, bordet er højere end stolen.
• Peger på en genstand, som er i midten.
• Kan tælleremsen til 10.

Ordet matematik
kommer af det græske ord mathematike eller mathema, som betyder ’videnskab’ eller ’hvad man har lært’. Matematik er videnskab om tal, figurer og mængder og de beregninger, der kan udføres på dem.
sproget.dk

Gode bøger om matematik og science
’Skabende aktivitet i børnehaven – matematik’ af Camilla Grieg (norsk). Dansk Psykologisk Forlag, 96 sider, vejl. pris 258 kroner.
’Leg med tal og former – sjove aktiviteter i naturen’ af Rose-Marie Eriksson, Forlaget Dafolo, 112 sider, vejl. pris 200 kroner.
’Børn og naturvidenskab’ af Ingela Elfström m.fl. Akademisk Forlag, 184 sider, vejl. pris 299 kroner.

App: Lolas Matematiktog
Med app’en kan de yngste børn tage med Lola på en lærerig togtur. De kan rejse frem og tilbage mellem stationerne, mens de løser matematikopgaver og fylder toget med Lolas venner. Når app’en startes op, er sproget engelsk, men det er let at ændre til dansk. Man kan vælge mellem tre sværhedsgrader: nem, medium og svær. Det nemmeste niveau passer til de alleryngste. Her er det mere leg med tal end egentlig matematik. I de højere sværhedsgrader skal man regne med plus og minus og sætte former sammen til logiske mønstre. Hver series opgaver afsluttes med spillets sjoveste opgave.Når man har løst alle opgaverne, kører toget ind på stationen. Der kan man tage en ny ven med. Når hele toget er fyldt, har man gennemført niveauet.
App’en koster 19 kr. 

Snefnug er geometriske figurer. Snefnug opstår af vanddamp, der fryser fast til en partikel i luften, fx et lille støvkorn. Vandmolekylerne i iskrystaller placerer sig i sekskantede prismer. Derfor har alle snekrystaller seks arme, og vinklen mellem to arme er altid 60 grader.

Geometrien er en del af matematikken, der omhandler figurer, former og størrelser. Ordet geometri kommer af græsk, og betyder ’jordmåling’. Geometri blev nemlig skabt af de gamle ægyptere og babylonerne, der skulle finde metoder til at opmåle marker mv.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, og 23 er primtal
Et primtal er et positivt helt tal større end 1, der ikke er deleligt med andre hele positive tal end 1 og tallet selv.

Kilde: MIO-materialet (Matematikken, Individet, Omgivelserne) er oversat til danske forhold af Michael Wahl Andersen, Bent Lindhardt og Lone Kathrine Petersen. Det består af en håndbog og et observationsskema. Udgivet på Special-pædagogisk Forlag, vejl. pris 260 kroner.