Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 16
Inklusion. Få kommuner uddanner pædagoger til inklusion
Enkelte kommuner sender nu pædagogerne på reel uddannelse i dilemmaet: Tag dig af specialbarnet eller alle de andre børn.
Af: Vibeke Bye Jensen
Mens mange kommuner i stigende grad sender børn med særlige behov ind i almindelige vuggestuer og børnehaver uden at uddanne personalet til at tage sig af dem, sætter nogle få kommuner nu turbo på efteruddannelsen til den nye opgave, skriver Politiken.
Sidste år sendte Odense Kommune 100 pædagoger på et 7-ugers kursus i social inklusion. I år sender kommunen knap 600 pædagoger af sted på samme uddannelse. Således vil mere end 6 ud af 10 pædagoger i Odense være uddannet i inklusion, når året er slut.
Andre kommuner som Svendborg, Ikast-Brande og Fredericia er også i gang med at sende pædagoger af sted i stort tal eller har planer om det.
I Politikens rundspørge, som er refereret i den anden artikel på denne side, siger et flertal af institutionslederne, at det er svært at få det til at fungere i praksis, især på grund af for få hænder og for lidt viden. Knap halvdelen siger, at deres personale slet ikke har fået efter­uddannelse i inklusion de seneste to år.
Det gør det svært at takle ’inklusionsdilemmaet’, siger Helge Skielboe, underviser på professionshøjskolen UCC i Søborg. Han underviser selv i inklusion på diplom­uddannelsen. Et modul, som stadig flere kommuner efterspørger.
»Dilemmaet er jo grundlæggende, om du skal vælge at tage dig af barnet i vanskeligheder eller af resten af børnegruppen,« siger han.
I BUPL er man glad for, at nogle kommuner forsøger at ruste pædagogerne til de opgaver, der tidligere blev varetaget af specialuddannede.