Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 46
Ni spørgsmål til ni kandidater - Annette Trads Hansen
Børn&Unge har stillet spørgsmålene.
De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider.
Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
Af: Ivan Enoksen
De ni spørgsmål
1) Hvordan opnår BUPL større slagkraft?
2) Hvor længe kan BUPL klare sig som selvstændig fagforening?
3) Hvordan med Ny Løn, skal den forbedres eller afskaffes?
4) Hvordan fastholdes lederne som medlemmer af BUPL?
5) Hvordan stiller du dig til, at BUPL i lighed med Dansk Sygeplejeråd lader medlemmerne vælge forbundsformand ved urafstemning?
6) Hvis du skal vælge, hvilken hovedorganisation foretrækker du så: FTF eller LO?
7) Hvordan skal den offentlige sektor fornys, hvis den skal fornys?
8) Bør Danmark støtte USA's planer om at vælte Saddam Hussein, evt. ved militær hjælp?
9) Har du været, eller er du medlem af et politisk parti? Hvilket?

Forbundsnæstformand Annette Trads Hansen, 53 år: Uddannet i 1971 fra Tårnby Børnehaveseminarium. Har hovedsageligt arbejdet i børnehave, de fleste af årene som leder. Videreuddannelse i voksenpædagogik fra RUC. I 1983 valgt til kredsbestyrelse hos BUPL Roskilde Amt, to år senere faglig sekretær og kort tid efter valgt som formand. I 1993 tilbage i pædagogarbejdet som leder af en 0-6 års institution. Dog kun for en kort bemærkning. På den ekstraordinære kongres i 1994 valgt til forretningsudvalget, hvor sagsområderne primært har været uddannelsespolitik, det dagbehandlende område, forskning og udvikling samt de seneste fire år også ledelsespolitik.

1) Det er vigtigt for os, at vi til stadighed markerer os på det pædagogiske felt, at vi politisk slår igennem i forhold til børns krav på en god institutionsplads, og at der samfundsmæssigt skabes en forståelse for, at børn har krav på optimale udviklingsbetingelser. Daginstitutioner er ikke mere en arbejdsmarkedsforanstaltning, men rum for pædagogisk udvikling, dannelse og samvær med andre børn.

2) Lige så længe vi er villige til at samarbejde med andre organisationer, specielt indenfor det pædagogiske område. Lige så længe vi forholder os realistisk til omverdenen. Lige så længe vi forholder os objektivt til nye medlemmer, vil analysere os selv, forholde os realistisk til de udefra kommende påvirkninger og tage dem alvorligt. Men ikke kun reagere på udefra kommende forandringer, men agere, før andre gør det for os.

3) Ny Løn kan ikke afskaffes, og det er heller ikke nok at forbedre den. Vi må realistisk diskutere, om det er muligt at finde en tredje vej i det lønsystem, der nu engang er en realitet. Blandt andet må arbejdsgiverne fastholdes på de indgåede aftaler, så det er muligt at arbejde med dem decentralt.

4) Ved at vise lederne, at de er en accepteret medlemsgruppe i BUPL. At BUPL også accepterer ledelsesretten. At vi yder den efterspurgte rådgivning og vejledning på ledernes problemer. At vi skaber en politisk platform for de ledere, som har valgt at yde et stykke fagpolitisk arbejde på vegne af de øvrige ledere, så de også får en reel mulighed for at gøre det.

5) Så længe vores medlemmer ikke har stillet kravet, vil jeg forholde mig helt roligt til det spørgsmål. Den tradition, vi har i BUPL, er efter min menig helt tilfredsstillende.

6) Ud fra et uddannelses-synspunkt er FTF at foretrække, men så længe vi har til gode at opleve et FTF i offensiven, kan jeg da stadig stille spørgsmålstegn ved, hvilken af hovedorganisationerne der i bund og grund yder sit bedste for det enkelte medlem i den enkelte faglige organisation. I øvrigt mener jeg, at vi kun bør have en hovedorganisation i dette land.

7) Den offentlige sektor skal fornys kontinuerligt, det bør være et langt udviklingsprojekt. De sociale uligheder skal fjernes. Der skal skabes mere ret og pligt i forhold til den enkelte borger. Der skal gennemgående mere forebyggelse ind i forhold til børneområdet, det sociale område og hele sundhedsområdet. Uddannelse og forskning skal ses som en samfundsmæssig investering, der ikke bare prioriteres i ord, men også i handling og økonomiske ressourcer.

8) Nej.

9) Ja, jeg har i cirka fem år været medlem af Socialdemokratiet.