Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
Elever og pædagoger elsker motion
Af: Steffen Hagemann
Folkeskolereformen har ikke nødvendigvis fået den bedste modtagelse hos landets elever, der især er trætte af den lange skoledag. 82 procent af eleverne synes, at skoledagen er for lang.
Men især ét reformelement er eleverne glade for, nemlig bevægelse. Det fremgår af rapporten ’En længere og mere varieret skoledag’, udgivet af Kora – det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning i januar 2017.
’Flere elever fortæller, at det er rart med motion og bevægelse i de ’tunge fag’, fordi der er brug for at få frisk luft og få de faglige ting ud af hovedet. Eleverne oplever således, at motion og bevægelse styrker deres koncentration og indlæringsevne’, fremgår det af rapporten.
Faktisk er eleverne så glade for motion og bevægelse, at de i stigende grad efterspørge det:
’Elevernes opmærksomhed på motion og bevægelse har i flere af kommunerne resulteret i, at elever har taget kontakt til kommunens politikere for at gøre opmærksom på, at de ikke får 45 minutters motion og bevægelse om dagen i skoletiden. Dertil kommer, at flere lærere og pædagoger har oplevet, at eleverne tager tid på, hvor megen motion og bevægelse de får i løbet af dagen’, skriver Kora.
I rapporten kan man også læse, at særligt pædagogerne er positive over for motion og bevægelse. I alt vurderer 70,14 procent af pædagogerne, at motion og bevægelse i timerne i meget høj eller høj grad fremmer læring, mens det blot er tilfældet for 33,1 procent af lærerne.
Med folkeskolereformen skal motion og bevægelse indgå i den nye skoledag i et omfang, der svarer til 45 minutter i gennemsnit pr. dag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, i idræt og i den understøttende undervisning.

Inspiration til bevægelse
På ’Sæt skolen i bevægelse’ kan du finde inspirationshæfter til gratis download, finde arbejdsark og få en ny øvelse i din mailbox en gang om ugen.
Du finder materialet via dette link: kortlink.dk/ps3a