Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 32
Offentlig kvalitet: Måling uden overraskelser
Måling af forældretilfredsheden gav ikke mange nye oplysninger for de ansatte i Børnehuset Rydevænget. Til gengæld bekræftede målingen nogle fornemmelser, som de havde i forvejen.
Af: Mikkel Kamp
Forældrene er generelt blevet mere tilfredse med Børnehuset Rydevænget siden 2005. Det viser den seneste måling af forældretilfredshed, der blev gennemført sidste år.
Det er pædagogerne naturligvis glade for, men de løber nu ikke rundt med armene i vejret.

"Sådan et resultat kan være meget lokalt og årstidsbestemt. Hvis nogle har været syge, eller der har været personaleudskiftning lige før, at spørgeskemaerne bliver delt ud, kan det give tydeligt udslag på tilfredsheden. Andre ting kan give udslag i en mere positiv retning. Det skal man være opmærksom på, når man læser dem," siger Martin Voldum.
Han er pædagogisk leder i Børnehuset Rydevænget, som ligger i Hasle i det nordvestlige Århus. Personalet i institutionen har en god fornemmelse af, hvad forældrene mener, så de fik ikke meget nyt at vide, da de så resultaterne.

"De kom ikke bag på mig, men underbygger det indtryk, vi har i forvejen. Vi har en løbende dialog med forældrene i hverdagen, så vi havde en god idé om, hvor utilfredsheden var," siger den pædagogiske leder.
Flere end halvdelen af børnene i Børnehuset Rydevænget er tosprogede, og sprogproblemer kan være en af forklaringerne på, at størstedelen af forældrene ikke fik svaret på det spørgeskema, de fik tilsendt fra Århus Kommune, mener Martin Voldum. Derfor endte firmaet, der stod for undersøgelsen, med at interviewe nogle af forældrer i telefonen.
Dermed nåede man op på, at 18 forældre svarede. Det er lige over halvdelen.

"Tal er taknemmelige. 56 procent har svaret, og det betyder jo også, at næsten halvdelen ikke har svaret. Det behøver ikke betyde, at de ikke er tilfredse, men vi ved det ikke. Det er en af grundene til, at sådan en tilfredshedsundersøgelse aldrig kan stå alene," siger han.

Kun én kommentar. Børnehuset Rydevænget udgør sammen med to andre institutioner et samlet dagtilbud med en fælles leder. Da målingen var gennemført, modtog lederne de samlede opgørelser for hele dagtilbuddet, ligesom de fik resultaterne for deres egen afdeling. Rapporterne er blevet diskuteret på både leder- og afdelingsmøder. En del af diskussionen på mødet i Børnehuset Rydevænget handlede om den eneste supplerende kommentar, som en forælder havde skrevet.
"Den gik på, at der er for mange børn på stuerne og for få pædagoger. Det betyder, at pædagogerne ikke har tid til at læse danske historiefortællinger for børnene," siger Martin Voldum.

Han understreger, at en enkelt kommentar ikke er dækkende for hele forældregruppen, men det kan være et fint udgangspunkt for at diskutere pædagogik.
"Forældrenes oplevelse af, at der er for mange børn på stuerne, har vi brugt til at diskutere, hvad vi kan gøre, for at det ikke føles som så mange børn. Vi kan for eksempel indrette huset anderledes," siger den pædagogiske leder.

Der er også sket konkrete ændringer.
"Vi har skærpet indsatsen i forhold til arbejdet med sproget, blandt andet fordi forældrene vægter det højt. Vi har også gennemført en børnemiljøvurdering i løbet af året, så vi har et bedre grundlag for at justere nogle ting senere," siger Martin Voldum.