Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 22
2014 KAVALKADE: Christine Antorini. Pædagogerne er en gevinst i skolen
Undervisningsminister Christine Antorini (S) glæder sig over, at pædagogerne nu er kommet ind i folkeskolen. Hun håber på bedre samarbejde mellem lærere og pædagoger.
Af: Steffen Hagemann
Hvad er det bedste, der er sket i 2014?
»Det er en kæmpe gevinst for folkeskolen, at pædagogerne får så tydelig en rolle i samarbejdet med lærerne. Det er en anerkendelse af fagligheden, at pædagogerne får en tydelig og vigtig rolle hele vejen fra 0.-9. klasse. Lærerne har ansvaret for undervisningen, men nu er det blevet lovfæstet, at arbejdet med relationer, og med de pædagogiske fag, musik, natur, det kreative, bliver sat positivt i spil i folkeskolen.«

Hvad er det bedste, der kan ske i 2015?
»Mit store ønske er, at man lægger rester af fagkamp væk og virkelig arbejder på at få samarbejdet mellem lærer og pædagog til at fungere. Vi ved, at de steder, hvor man har et reelt, velfungerende samarbejde, løfter det fagligheden i selve teamet i forhold til at løse opgaverne omkring børnene. Vi har sat en række udviklingsprogrammer i gang for at styrke lærer-pædagog-samarbejdet. Vi vil sætte fokus på vigtigheden af, at vi bruger faglighederne på tværs. Derfor er det både et ønske og en erkendelse af, at det også er der, udfordringerne er.«

Sidste år havde du en trivselsgave til børnene. Hvad vil du gøre for at glæde børn og unge i 2015?
»Det bliver i samme spor, for nu kommer gaven. Den første trivselsmåling bliver lavet i foråret 2015. Det er børnenes eget talerør. Her er det børnene selv, der siger, om de har gode kammerater, gode relationer til deres lærere og pædagoger, og om der er mobning.«