Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 29
Døren på klem til rygerum
Uklar lovgivning tillader rygerum og passiv rygning på institutioner. Det kan blive konsekvensen af den nye rygelov. For vattet, lyder det fra ekspert.
Af: Mads Louis Orry
Er pædagoger dumme nok til at ryge i arbejdstiden, når de arbejder med børn, spørger en debattør på BUPL.dk's debatsider.
Hvis ja, er det faktisk ikke noget problem ifølge den nye rygelov, der trådte i kraft den 15. august. Den tillader nemlig rygerum til de pulsende pædagoger, så længe kommunen er med på ideen, påpeger Niels Kjær, ansvarlig for Kræftens Bekæmpelses rygestopprojekt. Ifølge Niels Kjær indeholder den nye rygelov adskillige smutveje til rum med røg.
I § 6 står eksempelvis, at "Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted".
Det bekymrer de røgfri ansatte landet over, som giver Kræftens Bekæmpelse glødende telefoner for tiden.
"Vi får en del henvendelser fra folk, som synes, at den nye rygelov er uklar," siger Niels Kjær og kalder lovteksten for "vattet".

Røg i isolation. Med mindre institutionen indretter rygerum på samme måde som isolationsstuer for smitsomme sygdomme på Rigshospitalet med dobbelte døre, udsugning og undertryk, så fungerer røgrummene ikke i praksis, vurderer Niels Kjær og efterlyser lovkrav til indendørs rygning.
"Den danske lov er fuld af undtagelser og ikke vidtrækkende nok. Der er ingen anvisninger på, hvordan rygerummet skal indrettes. Undersøgelser viser, at det er umuligt at undgå, at røgen slipper ud af rygerummet. Det giver en masse konflikter," siger han.

Indenfor den seneste måned er rygeloven begyndt at ændre dagligdagen på daginstitutionerne. Og rygerne vil ikke få det let, mener Niels Kjær.
"I længden bliver det sådan, at når man går ud og ryger, så gør man det i sin fritid. Det vil betyde, at man forventer, at rygere arbejder tilsvarende længere i den anden ende. Ikke-rygere vil i højere grad end før stille rygerne til regnskab for deres rygepauser, fordi pauserne er tydeligere i dag," spår Niels Kjær fra Kræftens Bekæmpelse.
Sundhedsstyrelsen oplyser, at det er muligt for den kommunale arbejdsgiver at have lokale rygebestemmelser. En kommune kan vedtage, at institutioner i kommunen må indrette rygerum, eller arbejdsgiveren kan beslutte at lade den afgørelse være op til den enkelte institution. Kommunen kan også beslutte, at ansatte slet ikke må ryge i arbejdstiden.

Hvad er nyt i rygeloven?
Formålet med loven er at udbrede "røgfri miljøer", der skal forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at ansatte og børn ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning.
Det kan besluttes at indrette rygerum, hvis det er i overensstemmelse med kommunens regler.
Der skal formuleres en rygepolitik, som følger loven, og formidles til de ansatte.
Rygelovgivningen bliver en del af Arbejdstilsynets tilsynsvirksomhed.
Læs mere på www.bupl.dk

Så mange uger ryger du på et år
3 rygepauser om dagen a 10 minutters varighed bliver til en halv time om dagen. 5 dages pauser på en en halv times varighed om dagen bliver til 2,5 timer pr. uge. 45 ugers pauser a 2,5 timers varighed om ugen bliver til 112,5 timer om året. 112,5 delt med 37 timer giver 3 uger om året.