Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 16
TEMA: EVIDENS. Kommune, der arbejder med evidens
Vi får en fælles ramme for pædagogikken
Holstebro Kommune har ønsket, at børnepolitikken er baseret på evidensprogrammer fra USA. I dagtilbuddene er det ’De Utrolige År’, som alle pædagoger bliver uddannet i. Det er bevidst, at der er valgt et program, der gennemsyrer den pædagogiske praksis.
Af: Vibeke Bye Jensen
Halvdelen af alle dagtilbud i Holstebro Kommune er DUÅ-institutioner. Det betyder, at rammen for det pædagogiske arbejde er det manualbaserede evidensprogram ’De Utrolige År’, udviklet af amerikanske Carolyn Webster-Stratton.
Det er helt bevidst, at kommunen har købt et program, der er evidensbaseret, fortæller dagtilbudschef Carsten Esager Sørensen.
»Man kan kalde det mindre risikovilligt, men man kan også kalde det at tænke sig om,« siger han.
Fordelen ved DUÅ er, at det hviler på en anerkendende tilgang. Den fælles tone vil man gerne have i Holstebros institutioner.
»Pædagoger skal ikke være ’privatpraktiserende’. De skal selvfølgelig bygge deres praksis på deres egne erfaringer og den viden, som de allerede har. Men DUÅ kan være med til at systematisere pædagogikken, så pædagogerne får et fælles grundlag. Samtidig er DUÅ-uddannelsen en opkvalificering af dem som pædagoger,« siger Carsten Esager Sørensen.

Vi sparer ikke. I Holstebro blev udgifterne til den specialiserede indsats ved med at stige. De kendte foranstaltninger som støttepædagoger, specialgrupper, indstilling til PPR og indstilling til børnepsykiatrien, var meget dyre og meget indgribende løsninger. Det ønskede kommunen at ændre på, fortæller Aase Espersen, leder af støttepædagogkorpset, og som har stået for implementeringen af DUÅ.
»Indsatserne havde selvfølgelig en effekt, men ikke dokumenterede effekter, der stod i et rimeligt forhold til de udgifter, vi havde. Og det var en væsentlig grund til, at vi gik i gang med DUÅ,« siger hun.
I Holstebro har indførelsen af DUÅ ikke været en spareøvelse, selvom dagtilbudschefen kan konstatere, at ventelisten til støtteforanstaltninger er holdt op med at vokse.
»Vi har tværtimod investeret både penge og ressourcer i implementeringen. Vi er under økonomisk pres, men vores hovedopgave er at skabe gode børneliv, og det mener vi, at vi gør med de evidensbaserede programmer,« siger Carsten Esager Sørensen.

Ikke DUÅ-light. I Holstebro Kommune forventer man ikke, at programmet sidder
fuldstændig fast hos pædagogerne efter de obligatoriske seks workshops over 7-8 måneder. Derfor har man udvidet med vejledning både i grupper og individuelt mellem de forskellige workshops, og når uddannelsen er færdig, forklarer Aase Espersen.
»Vi vil ikke have DUÅ-light eller arbejde DUÅ-agtigt. Det er ’take it, or leave it’. Derfor har vi været nødt til at lave en opfølgning, der sikrer, at programmet ikke udvandes. Vi arbejder lige nu på at sørge for en langsigtet kvalitetssikring,« siger hun. Med tiden er det meningen, at alle dagtilbud i Holstebro skal være DUÅ-institutioner. Og det for­ventes, at man vil arbejde med DUÅ, når man er ansat i kommunen. Indtil videre har det givet anledning til ganske lidt modstand, fortæller dagtilbudschefen.
»Det er vores erfaring at DUÅ går direkte i hjertekulen på pædagogisk arbejde, og det er der ikke mange pædagoger, der siger nej til,« siger han.
Vælger man en evidensbaseret metode fra USA, er der ingen grund til at forkaste den nordiske børnehavetradition, mener Aase Espersen.
»De unikke værdier derfra skal vi ikke smide ud med badevandet. Vi skal stadig tro på, at barnets vigtigste aktivitet er at lege, og at det udvikler barnet. Men der er stadig børn, som har det skidt, når de skal i skole, og børn, der ikke får chancen for at udvikle sig så optimalt som overhovedet muligt. Så det er kærkomment, at vi med DUÅ kan sætte fokus på det, som virker,« siger hun.

Manual ikke et problem. Pædagogerne i Holstebro får at vide, at de skal opfatte DUÅ som en ramme for det pædagogiske arbejde. Man kan være en idrætsbørnehave eller en naturbørnehave, men DUÅ er den tilgang, man har til sit pædagogiske arbejde, fortæller DUÅ-vejleder Karin Ulnits Vester.
»DUÅ gennemsyrer hele praksis, fordi den positive tilgang til hinanden og børnene er overskriften,« siger hun.
At programmet er baseret på en manual, har indtil videre ikke været det store problem, fortæller Aase Espersen.
»Pædagogerne har da været forbeholdne over for at arbejde manualbaseret. Men når de opdager, at det er uddannelsen, der er manualbaseret, og at de ikke skal sidde på blå stue og følge en opskrift, så giver det mening for dem. De oplever snarere, at det er en fordel, at de arbejder inden for en fælles ramme,« siger hun.
DUÅ’s forskellige redskaber tager udgangspunkt i, at pædagogerne har en god relation til børnene.
»De forskellige muligheder for konsekvenser som timeout, belønning og ros duer ikke, hvis pædagogen ikke har en god relation til barnet. I den læringspyramide, som vi arbejder efter, skal det grundlæggende være i orden, før vi kan arbejde videre op i pyramiden,« forklarer Karin Ulnits Vester.

Timeout til diskussion. Nogle pædagoger har reageret negativt på at arbejde med timeout, som er et element i DUÅ. Men det er, fordi pædagogerne forveksler timeout med en skammekrog, mener Karin Ulnits Vester.
»Der gives ikke timeout, fordi barnet har haft en uhensigtsmæssig adfærd, men for at barnet kan få en mulighed for at falde til ro. Bagefter hjælpes barnet tilbage til fællesskabet eller legen. Der er som sådan ingen læring i en timeout, men der er masser af læring i at komme tilbage og blive hjulpet til at komme videre,« siger hun.
»Vi oplever, at DUÅ giver en god stemning, fordi pædagogerne ikke konstant giver forbud og skælder ud. Stemningen bliver en anden, når man snakker med børnene om, hvad de kunne have gjort anderledes i situationen, og hvad de kan gøre næste gang. Dermed hjælper man dem til at komme videre,« siger Aase Espersen.

Evidens i Holstebro
’De Utrolige År’-programmet (DUÅ)er delt op i underprogrammer, som alle er implementeret eller er ved at blive implementeret i Holstebro Kommune.
● DUÅ-baby fra 0 til 1 år.
● DUÅ-toddler fra 1 til 3 år.
● DUÅ-basic fra 3 til 8 år. Det kan suppleres med ...
● DINO-lille gruppe, som er en terapeutisk gruppe eller DINO-storegruppe, som er for en hel gruppe i institutionerne.
● DUÅ-dagtilbud er indtil videre implementeret i halvdelen af Holstebros dagtilbud.
● I skolerne benytter man et andet ­evidensbaseret program, ’PALS’. (Positiv Adfærd i Læring og Samspil).

De Utrolige År
● ’De Utrolige År’-programmet (DUÅ) er udviklet af ­amerikanske Carolyn Webster-Stratton.
● Metoden er baseret på evidens fra USA.
● DUÅ er et adfærdsregulerende program, der blandt andet indeholder elementer som ros, belønning og timeout. Programmet har en anerkendende tilgang og bygger på positive udsagn og handlinger og på pædagogens relationer til børnene.
● Holstebro Kommune har adopteret den norske variant, som er tilpasset en nordisk kontekst.