Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 21
Skolereform. Borgmester: Vi kan heller ikke se, hvad det ender med
Hjørring Kommune lukker SFO’erne efter sommerferien. Men hvordan børnenes dag så skal se ud, når skolen slutter, ligger ikke fast, siger Hjørrings borgmester Arne Boelt.
Af: Vibeke Bye Jensen & Steffen Hagemann
Når folkeskolereformen træder i kraft til sommer, er det slut med skolefritidsordninger i Hjørring Kommune. Det har kommunalbestyrelsen besluttet i den forgangne uge. I stedet vil kommunen etablere et gratis pasningstilbud fra kl. 14-15.30. Og for de børn, der har behov for yderligere pasning, for eksempel om morgenen eller efter kl. 15.30, bliver det den lokale børnehave, der skal stå for den. Prisen for pasning om morgenen og efter kl. 15.30 forventes at ende på omkring 500 kroner om måneden.
Det er så planen, at det især skal være frivillige aktører, der skal hjælpe med at skabe indhold i det gratis pasningstilbud. Hjørrings borgmester, Arne Boelt (S), peger på idrætsforeninger, spejderforeninger, teatre og musikskoler som mulige aktører, men det er ikke lagt fast endnu, hvordan tilbuddet skal strikkes sammen.
»Det springende punkt er, om det hele nu skal over på frivillige hænder? Nej, det skal det ikke,« fastslår Arne Boelt. Der vil også blive et tilbud til de børn, der ikke går til noget af det, understreger borgmesteren. »Det er os i kommunen, der skal lave et tilbud. Det kan være sådan noget som en lektiecafé,« siger Arne Boelt.

Fuld tid. Arne Boelt mener, at lukningen af SFO’erne også er til gavn for pædagogerne. Med en længere skoledag er der nemlig udsigt til, at pædagogerne måske kun skal være ansat 10-12 timer i en SFO, påpeger han. »Det er vores opfattelse, at det er vigtigt for vores pædagoger og pædagogmedhjælpere, at de kan få et fuldtidsjob,« siger han. For at tilgodese det vil pædagogerne blive ansat både i daginstitution og skole, så de måske starter med morgenåbning i børnehaven for derefter at fortsætte arbejdet i skolen. Eller måske skal man efter skoletid bemande det fritidstilbud, der begynder kl. 15.30. Netop hensynet til fuldtidsstillinger gør også, at børnene skal passes af daginstitutionspersonale efter kl. 15.30. For det er jo der, pædagogerne skal være ansat, når de ikke skal være i SFO’en længere, fremhæver Arne Boelt. »Nogle steder kan man godt have tilbuddet sammen med daginstitutionen, fordi der er plads nok. Andre steder skal det være på skolen, men det er daginstitutionens personale, som sørger for tilbuddet. Det afhænger af, hvordan vi får det til at hænge sammen,« siger han. Planerne for skole- og fritidsstrukturen ligger først klar, så byrådet kan tage stilling til dem i marts 2014, vurderer han.
»Det er derfor, vi ikke kan være konkrete. Når BUPL har kritiseret os og sagt: ’Vi kan ikke se, hvad det ender med’, har jeg sagt til dem: ’Nej, det kan vi heller ikke’,« siger han. »Men højst sandsynligt kan vi ikke beskæftige alle pædagoger og pædagogmedhjælpere. Når der skal være mere undervisning, så siger det næsten sig selv, at så bliver der også færre pædagoger,« siger han.

Beklageligt for børnene. Allan Baumann, faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg, er bekymret over beslutningen i Hjørring. »Vi ved ikke rigtigt, om der skal ansættes pædagoger i fritidstilbuddet. Men mest af alt skal det åbenbart bygge på frivillige, og det er ikke, fordi vi har noget imod frivillige organisationer, men de er jo netop frivillige, og det kan man jo ikke bygge et permanent tilbud på,« siger han.
Hvad er perspektiverne, hvis det samme sker andre steder i landet?
»Så står vi i en meget, meget beklagelig situation for alle de børn, der skal udsættes for det. Vi ved, at kvalitet i fritidstilbuddet skaber gode rammer for børns liv og bidrager til, at de også får mere ud af undervisningen. Og det perspektiv forsvinder jo helt, hvis man behandler fritidslivet så stedmoderligt, som man gør i Hjørring,« siger Allan Baumann.