Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 24
Det Pædagogiske Danmarkskort: Forældre har ringe indflydelse
Næsten ingen kommuner har fået inspiration til at arbejde med en bestemt pædagogik fra forældrene. Det er ærgerligt, mener formanden for Forældrenes Landsforening (FOLA).
Af: Mikkel Kamp
Når én form for pædagogik bliver dominerende i en kommune, er det stort set aldrig forældrene, der har taget initiativet. Kun i forbindelse med anerkendende pædagogik har knap to procent af konsulenterne svaret, at forældrene var medvirkende årsag til, at kommunen satte det på den pædagogiske dagsorden.
Det kommer ikke bag på Lars Klingenberg, formand for Forældrenes Landsforening (FOLA).
"Som forældrebestyrelser har vi mulighed for at påvirke, fordi vi skal godkende de overordnede principper. Omvendt er det de færreste bestyrelser, som vil sætte spørgsmålstegn ved den pædagogik, som personalet fremlægger. Der læner vi os op ad fagligheden," siger han.
Det er dog lidt ærgerligt, at forældrene ikke har mere indflydelse på pædagogikken, mener han.
"Tidligere havde vi den ventil, at vi skulle godkende års- og læreplaner, hvor evalueringer af sidste års- og læreplaner også fremgår. Der kom i den forbindelse en pædagogisk konsulent ud en gang om året, og man diskuterede indholdet. Nu skal vi kun diskutere de overordnede principper, så på den måde er forældrenes indflydelse i forhold til både den planlagte og udmøntede pædagogik blevet decimeret," siger formanden for FOLA.

Hvor kom det fra?
Sådan er beslutningen om at indføre anerkendende pædagogik truffet
(konsulenterne har markeret flere svar):
Af hvem? %
Byrådet 17
Børne/Ungeudvalget 34
Forvaltningen 60
I samarbejde mellem forvaltning og faglige organisationer 4
På baggrund af pilotprojekter i institutioner 25
På baggrund af udviklingsarbejde i institutioner 60
På baggrund af ønske fra medarbejdere 40
På baggrund af ønske fra forældre 1,9Sådan er beslutningen om at indføre rummelighed/inkluderende pædagogik truffet(konsulenterne har markeret flere svar):
Af hvem? %
Byrådet 25
Børne/Ungeudvalget 56
Forvaltningen 81
I samarbejde mellem forvaltning og faglige organisationer 6
På baggrund af pilotprojekter i institutioner 31
På baggrund af udviklingsarbejde i institutioner 44
På baggrund af ønske fra medarbejdere 25
På baggrund af ønske fra forældre 0