Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 21
Systemet er tåbeligt
Pædagoger med løntilskud må ikke tage arbejde fra fastansatte. Men kommunerne følger ikke loven, siger a-kasse-formand Lis Petersen. Hun mener ikke, løntilskud virker, når der er mange om jobbene.
Af: Niels Ole Qvist
Formand for BUPL´s a-kasse, Lis Petersen, er klar til hurtigst muligt at holde et møde med regeringens nye beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen (S). Det sker for at påpege de problemer, der er i, at et hastigt stigende antal pædagoger sendes ud med løntilskud i landets institutioner.
"Vi vil protestere over udviklingen, og det tyder heldigvis på, at den nye regering er mere lydhør end den gamle," siger Lis Petersen med henvisning til, at Mette Frederiksen faktisk nu bebuder, at hun er klar til en revision af området.
A-kasse-formanden påpeger, at der foregår kassetænkning i stor stil rundtomkring i kommunerne:
"Vi mener, det er helt urimeligt, at man på den ene side fyrer pædagoger, og på den anden side ansætter nye med statstilskud. Det er et tåbeligt og uholdbart system," siger Lis Petersen.
Men kan det ikke ses som en hjælp til den ledige om at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen?
"Som indslusningsinstrument for ledige, som for eksempel har været væk fra faget i en periode, har det fungeret fint. Men det er ikke det, vi ser nu. I dag kommer pædagoger, som har været i løntilskud, typisk ikke tættere på et nyt, ordinært job. Nej, det sker simpelt hen ikke. Med lav ledighed fungerer systemet, men ikke ved høj ledighed," siger hun.
Så skal man helt droppe det?
"Nej, men man skal være sikker på, at reglerne og intentionerne fastholdes."

Loven følges ikke. Lis Petersen forstår godt de ledige medlemmer, som er utilfredse med situationen.
"Dem forstår vi alle sammen. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende først at miste sit ordinære job og så blive sendt ud som ledig for at lave akkurat det samme arbejde som før, men nu ikke længere til fuld løn. Af økonomiske årsager nednormerer kommunerne, og så sker det her," siger hun.
I loven er der et krav om merbeskæftigelse. Overholdes det?
"I realiteten må pædagoger med løntilskud ikke tage arbejde fra fastansatte pædagoger. Men de udfører det samme arbejde. Det er vel umuligt at arbejde som pædagog i en børnehave uden netop at lave det, man er uddannet til, nemlig pædagogarbejde."
Det lyder nærmest som om, at kommunerne systematisk bryder loven. Er det tilfældet?
"Jeg vil nok hellere udtrykke det på en lidt mere positiv eller imødekommende måde: Man følger ikke den lov, der er."
Men så bryder man jo også loven?
"Lad os holde det i den positive ånd. Men der er tale om kassetænkning."
Ifølge Lis Petersen er der også andre eksem­pler på kassetænkning i forhold til løntilskudsproblematikken. I dag får kommunerne refunderet 50 procent af udgifterne hos staten, når de sender ledige i job med løntilskud, men kun 30 procent, hvis de for eksempel i stedet tilbyder dem opkvalifi­cerende kurser.
"Der er noget teknik i det her, som man også bør se på," bemærker Lis Petersen.
A-kasse-formanden forstår godt, at institutionerne gerne vil have uddannede pædagoger, når de får ledige ud i løntilskud.
"Der er brug for flere ressourcer i institutionerne. Dels på grund af nedskæringerne, men også på grund af hele sygefraværsproblematikken. Så selvfølgelig er de enkelte institutioner glade for at få ekstra hjælp. Men i stedet for at løse problemerne ved hjælp af løntilskud, burde man ansætte nogle flere pædagoger," siger Lis Petersen.