Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 22
BUPL mener: Helhed er vigtigere end helhedsskolen
I BUPL er vi ikke imod helhedsskolen som sådan. Men i stedet for at tale om helhedsskolen som struktur er vi mere optaget af at skabe en helhed.
Af: Flemming Brøgger Andersen
Oven på debatten om helhedskolen har jeg fået det indtryk, at mange debattører ser helhedsskolen som et vidundermiddel, der med et slag kan forbedre Danmarks Pisa-resultater. I mange debattørers optik synes helhedskolen desværre udelukkende at dække over mere undervisning. Ganske enkelt flere timer, hvor man kan påvirke børnene med læring i klassisk skoleforstand.
Men opfattelsen er en farlig tendens, der undervurderer det pædagogiske arbejde, der foregår i SFO'er og på fritidshjem rundt omkring i Danmark. Og det viser meget lidt forståelse for den måde, hvorpå seks- til niårige børn fungerer. Selvfølgelig skal børnene lære at regne og skrive - ingen tvivl om det. Men de har også brug for at lære at fungere sammen som en gruppe, og de har brug for at få succesoplevelser gennem selvvalgte aktiviteter. Det er, som om de fleste debattørers øjne har været lukkede for, at de ting, børnene lærer i SFO'er og fritidshjem, også har en indvirkning på den måde, de klarer sig i skolen og i samfundet generelt.
I BUPL er vi ikke imod helhedsskolen som sådan. Men i stedet for at tale om helhedsskolen som struktur er vi mere optaget af at skabe en helhed, der er i overenstemmelse med lokale og fagligt definerede behov. Derfor mener vi også, at det bør være den enkelte kommune, skole og SFO, der skal vurderer behovet for en helhedsskole, og der skal være udpræget frihed til at tilpasse formen til de lokale forhold. Og så bør oprettelsen af en helhedsskole altid ske med respekt for både lærere og pædagogers kompetencer.

Sådan er det heldigvis også de fleste steder, hvor man allerede har oprettet helhedsskoler. Mange af Danmarks helhedsskoler findes i områder med mange børn med indvandrerbaggrund. Beslutningen om at oprette helhedsskoler er altså sket som følge af et lokalt behov for eksempelvis at indtænke lektielæsningen i fritiden. Men ligeså vigtigt er det at bemærke, at bevæggrunden ofte også har været et behov for en mere struktureret fritid for børnene. Fokus har altså ikke kun været på læringen i skolen, men der har været tale om en reel samtænkning af indsatsen.
Jeg mener ikke, at helhedsskolen er svaret på alle udfordringer for den danske folkeskole. Den er blot et af flere gode værktøjer, vi har i kassen. Netop derfor taler BUPL heller ikke for en udbredelse af helhedsskolen i hele Danmark.
I stedet mener jeg, at vi skal betragte helhed som et begreb og ikke en struktur. Der ligger et uudnyttet potentiale i et tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger. Jeg mener, at der er brug for en helhedsorienteret indsats, hvor lærere og pædagoger i fælleskab udvikler indhold, form og metoder for såvel indsatsen i SFO'erne, fritidshjemmene og i klasseværelserne. Det ville virkelig være en helhed, som børnene i bred forstand ville få glæde af.