Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 19
Find jobbet på nettet
Ny jobportal på BUPLs hjemmeside gør det muligt at afsøge
hele markedet for ledige pædagogstillinger
Af: Peter Bøgsted
I denne uge gik BUPL i luften med en ny og stærkt udvidet jobservice på forbundets hjemmeside, www.bupl.dk. Ved at klikke sig ind i "Jobbanken" kan medlemmerne nu finde næsten et hvilket som helst ledigt pædagogjob, hvor som helst i landet, uden at skulle ud at søge alle mulige andre steder på nettet.
Hidtil har "Jobbanken" alene rummet de stillinger, som blev opslået i Børn&Unge, alligevel tegner den sig for mere end hver femte besøg på hjemmesiden, viser en optælling fra IT-afdelingen. Når det nu er muligt at søge på hele jobmarkedet, skyldes det, at BUPL og BUPL/A har tilsluttet sig LO-initiativet "Fagbevægelsens Jobformidling" (FagJob), hvor PMF, SL, FOA og HK i forvejen deltager.
Jobformidlingssystemet samler alle de stillinger op, der er lagt ud på internettet af kommercielle jobformidlingsbureauer, af kommuner og amter, virksomheder og fra organisationernes egne hjemmesider, herunder for eksempel annoncer i Børn&Unge. Ved hjælp af en enkel søgemetode, der bygger dels på geografi, dels på alle de søgeord, der kan komme på tale i pædagog- og daginstitutionssammenhæng, "crawler" systemet så internettet for jobs, der matcher søgningen.

Skønhedsfejl. Men lige en advarsel. I starten vil der forekomme skønhedsfejl, som Diana Rasmussen, der er A-kassekonsulent i BUPL, udtrykker det. Der kommer alt for mange stillinger frem på skærmen, når man for eksempel søger efter ledige jobs i en bestemt kommune, fordi systemet også vil vise dem i nabokommunerne.
"Det skal man ikke lade sig forskrække af, de mest relevante jobs i forhold til søgningen vil altid stå øverst på listen. Når systemet søger så bredt, skyldes det, at vi gerne vil have alternativerne med, men vi arbejder på at indsnævre den geografiske radius. Selv om systemet ikke virker helt perfekt, har vi valgt at gå i luften nu af hensyn til de mange nyuddannede, der kommer ud fra seminarierne i starten af juni," siger Diana Rasmussen.
Næste skridt i projektet bliver opbygning af en CV-bank, hvor medlemmerne kan indtaste deres CV, og får tilbudt et personligt søgeprogram, en såkaldt agent, der konstant afsøger nettet for det rette job og sender en mail, når jobbet er der.

På forkant. Lis Pedersen fra BUPL's forretningsudvalg betegner tilslutningen til jobportalen som et forsøg på at være på forkant med udviklingen:
"Vi har taget det her skridt for at yde en øget service. Både for de ledige medlemmer og for dem i job, som måske vil søge noget andet. Selv om vi godt ved, at vores medlemmer ikke er de flittigste brugere af internettet, ved vi på den anden side også, at det er den vej, det går. Og nettet er et godt redskab til at få overblik over ledige stillinger ud over fagbladet," siger Lis Pedersen.
Hun mener ikke, at jobportalen her og nu vil komme til at berøre mængden af jobannoncer i Børn&Unge, som i parentes bemærket udgør en betragtelig indtægtskilde.
"Der er stadig behov for trykte annoncer målrettet til pædagoger. Men på sigt må vi se i øjnene, at de flytter over på nettet," siger hun.
Det er de tilsluttede organisationer, der via en styregruppe leder og udvikler jobportalen sammen med LO og IT-leverandøren Ankiro. På længere sigt er det planen, at organisationerne overtager ejerskab og drift. l

Du kan finde Jobbanken på www.bupl.dk