Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 04
BUPL mener: 360 grader er hele vejen rundt
360 grader betyder, at der skal tænkes hele vejen rundt, også med SFO-delen og pædagogernes bidrag.
Af: Henning Pedersen
Pædagogerne er en ressource i folkeskolen - både når det handler om at støtte børn i at lære, og når pædagogerne skaber rum for et alsidigt og varieret fritidsliv i SFO. Det var BUPL's budskab til statsministeren på sidste uges Marienborg-møde, hvor statsministeren havde sat den danske folkeskole til debat og '360 graders eftersyn'.
De pæne omgivelser ved statsministerboligen på Marienborg blev i tre dage invaderet af repræsentanter for elever, forældre, lærere, pædagoger, erhvervsliv, faglige organisationer, uddannelsesfolk og faglige eksperter. Den statelige bygning ved Bagsværd sø blev fyldt med visionære, ambitiøse, håbefulde og konkrete bud på udvikling af den danske folkeskole.
Set med statsministerens øjne har den danske folkeskole det ikke for godt. Vi klarer os ikke godt i internationale undersøgelser. Det skal der laves om på, siger Løkke Rasmusen. Målet er, at vi skal være i top 5 i verden i 2020 målt på basale færdigheder.
Statsministerens forestilling om, hvad der skal til, er konkurrence mellem skolerne, test som skal offentliggøres, tidligere skolestart, flere fag i indskolingen og dansklærere i børnehaveklassen. Men der er ingen dokumentation for, at det virker. Til gengæld ved vi, at det, der fremmer børns lyst til at lære, er deltagelse i fællesskaber, og vi ved, at det at kunne læse er fundamentalt for mulighederne for at kunne gennemgå en ungdomsuddannelse. Men en stor gruppe børn har stadig svært ved at følge med i skolen. Disse børn har brug for øget sproglig opmærksomhed i et varieret pædagogisk miljø. Her har SFO'er og pædagogerne i skolen en helt central rolle at spille - på samme måde som daginstitutionernes pædagogiske miljø spiller en afgørende rolle som første led i børnenes udvikling og læring.
Derfor er det bekymrende, at kommunernes besparelser går ud over dag- og fritidsinstitutioner, og at besparelser også rammer indskolingen. Hvis der skæres på ressourcerne til pædagogerne i daginstitutioner og indskoling, så vil det for nogle børn betyde flere dårlige oplevelser og nederlag i skolen, end de behøvede at få. Det har vi ikke råd til, hvis vi skal have verdens bedste folkeskole og sikre alle unge en uddannelse.
Marienborg-møderne er lanceret som startskuddet til et eftersyn af folke­skolen. Hvis der skal komme resultater ud af eftersynet, og de kan skabe en bedre hverdag for børnene i skolen, kræver det, at de direkte involverede i folkeskolen inddrages i løsningsforslagene. 360 grader betyder, at der skal tænkes hele vejen rundt - også med SFO-delen og pædagogernes bidrag.