Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 19 Børn&Unge som e-paper
Sanne stopper som lederformand
Sanne Lorentzen genopstiller ikke som formand for BUPL’s Lederforening på landsmødet i marts 2017. Hun er stolt over den position, lederforeningen
har opnået.
Af: Vibeke Bye Jensen
Efter seks år som formand formand for BUPL’s Lederforening siger Sanne Lorentzen stop. Fra marts 2017 skal hun nyde sit otium, tage sig mere af sig selv, af børnebørnene, og især skal hun ud og rulle med campingvognen.
Sanne Lorentzen vil overlade den forening, som hun har stået i spidsen for siden dens fødsel i 2011, til en ny formand. Men hun lover at knokle på indtil 16. marts, hvor lederforeningen skal vælge sin nye formand.
»Det er vigtigt for mig og for lederforeningen, at vi ikke på grund af min afgang taber tempo i forhold til arbejdet for ledernes vilkår og for ledelse,« siger Sanne Lorentzen.
Hun har været leder siden 1978 og synes, det har været en gave, at hun i seks år har fået lov til at arbejde for og på sine lederkollegers vegne. Hun mener, hun afleverer en lederforening i rigtig god stand.
»BUPL’s Lederforening er blevet en samarbejdspartner og en synlig forening, der lyttes til i ministerier, i KL og hos børne- og kulturcheferne. Men en lederformand skal ikke sidde i mere end seks år, for man bør ikke være for længe væk fra den ledelsesmæssige dagligdag. Nu skal der en ny formand til derudefra, hvor det hele sker,« siger hun.
Da Sanne Lorentzen i 2011 blev valgt som lederforeningens første formand, gjorde hun reklame for lederforeningen overalt. Hun har aldrig været bange for at ’sælge’ foreningen, for hun mener, den har meget at byde ind med.
»Det er også blevet tydeligt for lederne, at BUPL er deres fagforening, og at de i BUPL's Lederforening har et fagligt fællesskab, hvor de kan blive støttet og løftet i deres ledergerning,« siger hun.
Næstformand Eva Munch har netop besluttet at stille op som ny formand i lederforeningen.