Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 42
Kongres; Mundtlig beretning; Velfærdssamfundet har brug for pædagoger
Den pædagogiske profession skal have højere anseelse, hvis pædagogerne også i fremtiden vil definere pædagogikken.
Regeringen vil få kamp til stregen i velfærdsspørgsmålet, fremhævede Henning Pedersen i sin mundtlige beretning
Af: Steffen Hagemann
Pædagogens rolle i velfærdssamfundet var den akse, som Henning Pedersens kongresberetning drejede sig om, da han holdt sin første beretning som formand for BUPL.
"Vi fik sagt, at velfærdssamfundet har brug for pædagoger - og at pædagoger har brug for velfærd," sagde Henning Pedersen med henvisning til efterårets "Husk hvad du lovede"-kampagne.
"Vi ville minde statsministeren om løfterne fra valgkampen om mere personale. For kontraktpolitik er kun noget værd, når kontrakten bliver overholdt. Der var op mod 159.000 danskere, som skrev under på, at de var enige med os. Og underskrifterne fortsatte med at strømme ind, efter at vi havde afleveret underskrifterne til statsministeren. Derfor endte regeringens valgløfter så at sige også med at ramme dem selv i nakken som en boomerang eller som et rykkerbrev fra virkeligheden," sagde Henning Pedersen fra talerstolen på Hotel Nyborg Strand.
Men formanden måtte også konstatere, at selv om kampagnen havde haft stor gennemslagskraft, så havde den ikke formået at fjerne nedskæringerne på institutionsområdet.
"I kommer til at kunne mærke på egen krop, at næsten halvdelen af kommunerne samlet set bruger færre penge på børnene til næste år, mens kun ganske få forbedrer. Det betyder, at vi kommer til at opleve dårligere normeringer. Vi kommer til at opleve flere lukkedage. Vi kommer til at opleve øget ferielukning. Vi kommer til at opleve mere brugerbetaling," sagde Henning Pedersen.
Han fremhævede, at nedskæringerne i kommunerne var forklaringen på Venstres aggressive beskyldninger mod BUPL.
"Vi er blevet kaldt løgnere. Vi er beskyldt for at være i en ulækker alliance med borgmestrene. Vi har efter sigende fordrejet og misinformeret, og vi er en politisk kamporganisation fuld af socialistiske ballademagere," sagde Henning Pedersen. Den sidste sætning om ballademagere fik kongressalen til at klappe begejstret.
"Men beskyldninger og smædekampagnen fra regeringen har haft ét formål alene. At flytte fokus fra det, det handlede om: Virkeligheden ude i daginstitutionerne. En virkelighed, der ikke ligner valgløfterne om mere personale. For faktum er, at rigtig mange forældre vil få dårligere børnepasning for pengene næste år."
Kampagnen ramte et ømt punkt, og gav regeringen kamp til stregen på velfærdsspørgsmålet, mente Henning Pedersen, der lovede, at den kamp vil fortsætte.
"Meget gerne i et samarbejde med resten af fagbevægelsen. For den sidste tid har vist, at sammen kan vi mere end hver for sig. Sammen kan vi løfte pædagogernes vilkår, lærernes vilkår, sundhedspersonalets vilkår op til at handle om velfærdssamfundets vilkår. Og vi giver ikke op. Regeringen har lovet bedre velfærd. Og man skal huske, hvad man lover."

Professionen. BUPL's strategi om at højne den pædagogiske professions anseelse fremhævede Henning Pedersen som helt nødvendig.
"For også i fremtiden skal pædagoger definere pædagogik. Men tendensen i disse år går i en anden retning. En retning, hvor det er brugerne, der skal definere, hvad der er god kvalitet. Sammen med politikerne. Det er filosofien om, at den, der betaler musikken, bestemmer, hvad der skal spilles. Men er det den bedste måde at sikre kvalitet på? Nej, der bliver nødt til at være et samspil," sagde Henning Pedersen.
"Et velfærdssamfund, der alene bygger på, hvad brugerne tror de vil have, bliver uden substans. En koncert, hvor publikum vil bestemme, hvordan violinisten skal spille, er lige så meningsløs som en børnehave, hvor forældrene bestemmer pædagogikken. Vi skal bruge de professionelles indsigt og erfaringer fra hverdagen og lade dem møde brugernes behov på en ligeværdig måde. Publikum skal ikke bestemme, hvordan violinisten spiller. Men musikere og publikum kan godt tale sammen om, hvordan programmet skal se ud," sagde Henning Pedersen og understregede, at der er brug for, at pædagogerne gør opmærksom på sig selv og deres profession i den debat.
"Men vi må aldrig blive så fokuserede på at dokumentere, hvor dygtige vi er, at tiden og roen til det pædagogiske arbejde med børnenes udvikling lider skade. Vi skal ikke have så travlt med at veje grisen, at vi glemmer at fodre den."
En højere anseelse til professionen vil også stille andre krav til BUPL.
"Vi skal ikke kun holde sammen i BUPL, fordi vi har de samme arbejdspladser med de samme problemer, men også - og måske mest - fordi vi har den samme profession. Den samme faglighed. BUPL skal fortsat være en stærk fagforening, som tager hånd om fagpolitiske problemer og krav. Men BUPL skal også i højere grad end før være et fællesskab for faglige debatter om arbejdet i de pædagogiske institutioner. Hvorfor ikke lave netværk for klubpædagoger? Praktikvejledere? Pædagoger, der arbejder med udadreagerende børn? Det er den vej, vi skal, når vi skal styrke og synliggøre professionen," sagde Henning Pedersen, der også varslede etiske retningslinjer for pædagogfaget. Men hvordan de skal udformes, skal diskuteres i de kommende år, påpegede han.

Højeste niveau. Kommunesammenlægninger, der er en realitet ved årsskiftet, har også haft stor betydning for BUPL i den forgangne tid. På de indre linjer har det betydet, at de 22 fagforeninger, som forbundet bestod af, nu er reduceret til 12. Og på de ydre linjer har det været en hård kamp at sikre, at sammenlagte kommuner stræbte efter det højeste niveau, uden at det siger så meget, mente Henning Pedersen:
"Jeg kender ingen eksempler på, at det højeste niveau er for flot. Og jeg tror heller ikke, at de findes. Derfor har BUPL arbejdet på at få højeste fællesnævner. Igennem møder, forhandlinger, pjecer, dokumentation og lobbyisme har BUPL lokalt og centralt arbejdet på, at kommunalreformen ikke fik serviceforringelser i barselsgave. Det arbejde har desværre ikke givet det resultat, vi har arbejdet for. For selv om der helt sikkert er kommuner, der har haft de bedste intentioner, har de snævre, økonomiske rammer gjort det svært at gøre det godt. Der forestår nu et stort arbejde med at forsøge at rette op på," sagde Henning Pedersen, der dog kunne glæde sig over, at pædagoger mange steder har fået indflydelse i de midlertidige hovedsamarbejdsudvalg, der er med til at udforme vilkår for blandt andet tryghedsaftaler, ansættelser og seniorpolitik.

Fremtiden. Henning Pedersen kunne også melde alt vel i det forretningsudvalg, der i maj blev valgt i kølvandet på den tidligere formand Birgit Elgaards afgang. Der bliver arbejdet, og der er nok at tage fat på, sagde formanden:
"I den kommende tid bliver for eksempel diskussionen om evalueringer central. Andre varme emner bliver regeringens ønsker om mere fleksibilitet for børnefamilier, for eksempel "pengene følger barnet" og modulordninger. Desuden et stadigt øget fokus på faglighed og indlæringsmetoder. Hver gang må vores svar tage udgangspunkt i professionen. Det er her, vi kan hente argumenterne for, at pædagoger skal bevare retten og metodefriheden til at indrette hverdagen, så den bliver udviklende, tryg og lærende for det enkelte barn og for børnegruppen. Det er i professionen, vi henter argumenterne for, at velfærdsamfundet har brug for pædagoger - og at pædagoger har brug for velfærd," sagde Henning Pedersen.