Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 12
Kommuneaftale: KL: Minimumsnormeringer er det værste
KL glæder sig over 500 millioner kroner til at udvikle daginstitutionerne. Pengene skal ikke gå til bedre normeringer, men kvalitet og normeringer hænger sammen, siger KL’s Jane Findahl.
Af: Steffen Hagemann
Det er rigtig godt, at kommunerne får 500 millioner kroner til at udvikle kvaliteten i daginstitutionerne, mener Jane Findahl (SF), formand for KL's Børne- og Kulturudvalg.
Hvorfor vil I ikke være med til at øremærke penge til bedre normeringer?
»Det vil vi da også gerne, det skal bare ikke være minimumsnormeringer,« siger Jane Findahl, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Fredericia.
Men pengene er netop ikke øremærket til normeringer.
»Jo, der står også normeringer i aftalen, hvis du læser den.«
Der står ikke noget i aftalen om, at I skal bruge pengene på bedre normeringer. Der står, at I skal bruge pengene på kvalitet?
»Ja, men det hænger også ligesom sammen,« siger Jane Findahl.
I finansloven for 2012 har regeringen indskrevet en hensigtserklæring om på sigt at arbejde på at indføre minimumsnormeringer. Men det ord blev der ikke plads til i kommuneaftalen i år.
Hvorfor kan I ikke lide minimumsnormeringer?
»Jeg synes, minimumsnormeringer er noget af det værste.«
Hun fortæller, hvordan hun engang spurgte pædagogerne i Fredericia, hvad kvalitet var. Ikke én nævnte ’en person mere på rød stue’ som kvalitet.
»Det var i høj grad efteruddannelse, så alle vores pædagoger fik en diplomefteruddannelse, hvilket de stadig får. Det var kvalitet hos os, ikke flere pædagoger,« siger hun.
»Der er jo nogle områder i kommunen, der slet ikke har brug for en ekstra indsats, hvor de har gode familier og gode børn, mens der i andre områder er brug for en mere massiv indsats. Det kan man ikke lave, hvis man laver minimumsnormeringer, for så skal det jo være ens over det hele.«
Men minimumsnormeringer skal jo snarere dæmme op for de steder, hvor pædagoger er alene med alt for mange børn.
»Men kommuner, som ligger på et højt normeringsniveau, vil måske føle sig fristet til at sætte det ned. Det er ikke et værktøj, man kan arbejde ordentligt med til gavn for børn,« svarer Jane Findahl.
Kommunerne får pengene som en del af bloktilskuddet, så der er ingen garanti for, at alle 500 millioner bliver brugt på dagtilbud.
»Kommunerne er meget optagede af at udvikle dagtilbuddene. Nu snakker vi ikke længere om læring og systematik i folkeskolen, det gør vi i høj grad også i daginstitutionerne. Det bekommer kommunerne meget vel, at vi får de her penge til at kunne udvikle på det område,« svarer Jane Findahl.
Har I brugt alle pengene, når jeg ringer til dig om et år?
»Det vil jeg gøre alt for, at vi har. Og meget gerne nogle flere.«