Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 28
Farvel til sprogvurderinger
Den obligatoriske sprogvurdering af treårige bliver nu forbeholdt børn med sproglige vanskeligheder.
Af: Steffen Hagemann
Pædagogernes bøn er blevet hørt. De obligatoriske sprogvurderinger af treårige børn bliver nu pillet af bordet. Som et led i afbureaukratiseringen af det danske samfund vil regeringen droppe den omdiskuterede sprogtest. Fremover er det kun de børn, som har sproglige vanskeligheder, der skal screenes.

Det var et af elementerne i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) første åbningstale til Folketinget.

Vicestatsminister Lene Espersen (K) vurderede i forbindelse med fremlæggelsen af planen om afbureaukratisering, at det fremover kun vil være 25 procent af de treårige, der skal sprogvurderes.

"Dem, man skal koncentere sig om, er den lille andel af børnene, som er bagefter og har behov for ekstra opmærksomhed," sagde Lene Espersen til dr.dk.

BUPL's formand, Henning Pedersen, er glad for, at regeringen nu dropper sprog­screeningen af treårige.

"Regeringen har lyttet til pædagogerne, som har peget på det uhensigtsmæssige i, at der bruges ressourcer på at teste børn, som soleklart er sprogligt kompetente. I en tid, hvor ressourcerne er knappe, giver det god mening at målrette indsatsen mod dem, der har mest brug for den," siger Henning Pedersen.

Regeringen vil også indskrænke bureaukratiet omkring de pædagogiske læreplaner. Fremover skal de pædagogiske læreplaner kun revideres hvert andet år. Lige nu skal planerne revideres hvert år.

Dermed har regeringen lyttet til flere af pædagogernes klager. BUPL har op til Folketingets åbning sendt et brev til alle familie- og socialpolitiske ordførere med fagforbundets bud på, hvordan pædagogernes arbejdsfelt kan afbureaukratiseres. Det første punkt var netop en afskaffelse af de obligatoriske sprogscreeninger.

BUPL's forslag til forenklinger
• Væk med de obligatoriske sprogvurderinger.
• Lad de pædagogiske læreplaner være det centrale omdrejningspunkt for institutionernes dokumentations- og evalueringsarbejde.
• Skab bedre sammenhæng mellem pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurdering og sprogvurdering.
• Begræns dobbeltarbejde i børnemiljøvurdering og arbejdspladsvurdering.
• Skab fokus i dokumentationen og dialogen om børn med behov for støtte.
• Forpligt kommunerne til at sætte mål for lettelser af dokumentationsopgaverne/den administrative byrde.