Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 34
Generalforsamlinger 2004; BUPL Århus Kommune; Mere i løn
Et af temaerne på generalforsamlingen sidste fredag i BUPL Århus Kommune var pædagogers løn. Kravene fra de fremmødte pædagoger til de forestående overenstkomstforhandlinger er en højere realløn og et nyt lønsystem
Af: Trine Vinter Larsen
Traditionen tro mødte Århus-pædagogerne talstærkt op på generalforsamlingen i BUPL Århus Kommune sidste fredag. Godt 550 diskussionslystne pædagoger befolkede Centralværkstedets lokaler, også længe efter debatten var slut.
"Stemningen var god, og mange blev længe til cafemødet efter selve generalforsamlingen, som sluttede klokken 22.00," fortæller næstformand i BUPL Århus Kommune Ulla Nygaard.
Mødet begyndte klokken 18.00, og i løbet af de fire timer, mødet varede, kom især pædagogernes lave lønninger til diskussion.
"Århuspædagogerne vil simpelthen have mere i løn," siger Ulla Nygaard om aftenens hotteste emne.
Pædagogernes krav lægger i kakkelovnen til overenskomst forhandlingerne mellem BUPL og Kommunernes Landsforening (KL), som netop er gået i gang. Beskeden fra BUPL Århus Kommune til KL er, at Ny Løn-systemet har spillet fallit, og man kræver et andet lønsystem, hvor overenskomstmidlerne forhandles mellem fagforeningen og kommunen og ikke mellem institutionslederen og kommunen, sådan som de nye modeller med lønsumsstyring lægger op til. Løndiskussionen var især sat på spidsen i Århus, fordi der er problemer med Ny Løn på skoleområdet. Lokale lønaftaler på skoleområdet blev opsagt for at frigøre midler til at dække kommunens budgetunderskud i driften af skolerne.
"Det er fuldstændigt uacceptabelt, at man tager af lærernes lønpose for at dække et underskud i budgetforliget til driften af skolerne, og vi vil undgå, at noget lignende sker på daginstitutionsområdet," siger Ulla Nygaard.
Dette års budgetforlig på daginstitutionsområdet gav 7 millioner kroner tilbage til området, men det anser BUPL Århus Kommune for et alt for lille plaster på et stort sår. I foråret var det borgerlige byråd ude med kniven med et nedskæringsforlig på 86 millioner kroner, og både lokalt og på landsplan ønsker BUPL Århus Kommune en politisk vending.
"Allerede nu arbejder vi på et oplæg til en valgdebat, som sætter fokus på de fatale nedskæringer på børnepasningsområdet i Århus Kommune såvel som på landsplan. Færre pædagoger, ferielukning, driftsbesparelser og en nedlæggelse af kostordningen i mange af byens institutioner er nogle af de kvalitetsforringelser, børnepasningsområdet lider under, og det var klart blandt generalforsamlingensdeltagere, at nu kan det være nok," siger Ulla Nygaard.
På generalforsamlingen blev det derfor også vedtaget, at BUPL Århus allierer sig med andre fagforbund for offentligt ansatte og engagerer sig yderligere i det fagpolitiske forum Fagligt Ansvars kommende seminarer og demonstrationer i kampen for at bevare velfærden.

Bestyrelsen: Formand: Henning Truelsegaard, ikke på valg. HB-medlemmer: Erik Jespersen, genvalgt, og Ulla Nygård, ikke på valg. HB-suppleanter: Henrik Plejdrup, genvalgt, og Claus Jensen, ikke på valg. Den øvrige bestyrelse: Nyvalgt: Jacob Hejl, Andreas Hviid. Genvalgt: Birgit Friis, Tina Skaarup Olesen, Jørgen Sørensen, Carin Weibull, Anne Lund. Ikke på valg: Marianne Gilbert, Claus Nielsen, Anette Højmark, Dorthe Jacobsen, Henrik Dahl.