Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 03 Børn&Unge som e-paper
BUPL om læringsmål. Ikke flere test, tjeklister og koncepter
Børneminister Ellen Trane Nørby vil have centralt fastsatte mål i de pædagogiske læreplaner. BUPL ønsker sig en vision for børneområdet og siger nej til test, tjeklister, koncepter og mere bureaukrati.
Af: Vibeke Bye Jensen
Børneminister Ellen Trane Nørby (V) vil snart revidere de pædagogiske læreplaner. I den forbindelse har hun udtalt, at hun ønsker faste nationale læringsmål i vuggestuer og børnehaver. Det har fået mange både pædagoger, forskere og politikere til at reagere, mest negativt.
Idéen er heller ikke groet i BUPL’s baghave, men formand Elisa Bergmann maner til besindighed, for ’det er lidt svært at vide, hvad ministeren vil lige nu’.
»Som jeg har hørt det indtil videre, vil ministeren have mere fokus på, hvad børnene skal få ud af at gå i daginstitution både i forhold til at blive livsduelige og i forhold til, hvad de lærer. Det er jeg enig med hende i, så derfor synes jeg, at vi indtil videre skal være nysgerrige på, hvad det er ministeren vil, og ikke lægge hende ord i munden,« siger hun.
I BUPL håber man på, at revisionen vil føre til en vision for, hvad børneområdet skal kunne. At man får fastlagt et børnesyn i stedet for snævre mål for læring.
»For os er det vigtigt at tage barnets perspektiv og sikre det brede lærings- og udviklingsperspektiv, så vi kan skabe gode miljøer for barnets almendannelse og for dets læring. Det er også vigtigt, at der er et stort råderum for den professionelle vurdering af, hvad trivsel, læring og udvikling er for hvert enkelt barn,« siger Elisa Bergmann, og uddyber:
»Der er jo ikke to børn, der er ens i deres udvikling. Især mens de er små, er der rigtig store forskelle på, hvad børn kan. Udvikling sker jo ikke som på en formel. For eksempel kan et treårigt barn være rigtig god til at klippe, fordi barnet interesserer sig for det, mens et andet barn ikke vil lære det, før det er fem år. Den samme forskel gælder for sprogudviklingen, og vi skal have et råderum, hvor vi som professionelle kan tage hensyn til den forskel.«

Færre test. I BUPL er man mest bekymret for, at nationalt fastsatte læringsmål vil betyde et øget fokus på resultater. Og at det vil føre til en udvidelse af brugen af registreringer og test.
»Det er skidt, hvis man har et program, hvor man obligatorisk tester alle, uanset om de har brug for det eller ej. Vi kan sagtens bruge test, det har vi altid gjort, men de skal jo kun bruges, hvis vi har en bekymring for, at et barn har brug for en særlig indsats. Test af alle vil kun fastlåse vores ressourcer unødigt,« siger Elisa Bergmann.
Hvad tror du, pædagogerne ønsker, der kommer ud af revisionen af læreplanerne?
»Pædagoger vil gerne sikre, at vi løfter alle børn, men vi skal have flere ressourcer til det. Pædagoger ser de nuværende rammer som den største hindring for at lykkes med det, som vi er uddannet til. Derudover vil pædagoger ønske sig mindre bureaukrati. Nogle kommuner har jo ekstremt mange systemer, manualer, tjeklister og metoder, som pædagoger skal bruge og forholde sig til. Dem vil vi gerne have luget ud i,« siger Elisa Bergmann.